Omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, voinko saada jotain etuutta opintoihin, kannattaako aikuisena ja työttömänä lähteä opiskelemaan, saanko oppilaitokselta tukea opintoihin… Kuulostavatko nämä kysymykset tutuilta? Työttömänä on mahdollisuus hakea opiskelemaan joko omaehtoisesti tai TE-toimiston kautta kokonaan uutta tutkintoa tai tutkinnon osaa. Opiskelu on aina investointi tulevaisuuteen ja nyt kerromme kaiken, mitä sinun on hyvä tietää työvoimakoulutuksista ja työttömänä opiskelun aloittamisesta. 👉🏻

Voiko työtön opiskella ja jos voi, miksi se kannattaa?

Elämässä voi välillä tulla vastaan yllättäviä tilanteita kenelle tahansa. Yhtäkkiä voi jäädä työttömäksi, työelämään paluu voi usean vuoden jälkeen tuntua epävarmalta tai tutkinnon suorittaminen on syystä tai toisesta jäänyt vaiheeseen aiemmin. Jossain vaiheessa opiskelu voi alkaa tuntua hyvältä vaihtoehdolta, mitä se onkin. Myös työttömänä on mahdollisuus lähteä kehittämään omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan, eikä opiskelun aloittaminen ole koskaan liian myöhäistä. Työttömänäkin siis voi ja kannattaa lähteä opiskelemaan!

Työttömänä on mahdollisuus opiskella joko TE-toimiston tarjoaman työvoimakoulutuksen kautta tai hakea opiskelemaan omaehtoisesti. Opiskelua pohtiessa kannattaa olla yhteydessä omaan työllisyydestä vastaavaan asiantuntijaan ja keskustella vaihtoehdoista yhdessä. POKElla on mahdollisuus suorittaa kokonainen tutkinto tai päivittää omaa osaamistaan suorittamalla vain osia valitsemastasi tutkinnosta. Opiskelun avulla kehität osaamistasi ja parannat mahdollisuuksiasi päästä takaisin mukaan työelämään.

Mitä eroa on omaehtoisella opiskelulla ja opiskelulla työvoimakoulutuksessa?

Opiskelua pohtiessasi olet saattanut kuulla termit omaehtoinen opiskelu ja työvoimakoulutus. Mitä nämä termit sitten tarkoittavat? Työvoimakoulutukset toteutetaan ja suunnitellaan yhteistyössä POKEn kanssa. Tyypillisesti haussa on aloja, joilla työvoiman tarve on suuri. Haku koulutukseen tehdään Työmarkkinatori -verkkosivuston kautta ja TE-toimisto päättää opiskelijavalinnoista hakuajan päätyttyä. Työvoimakoulutuksella opiskelevat saavat työttömyysturvaa ja kulukorvausta 9 € päivässä, myös niiltä päiviltä, kun opiskelu tapahtuu etänä. Työvoimakoulutukseen valitaan pääsääntöisesti 20 vuotta täyttäneitä työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alla olevia henkilöitä.

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että haet omatoimisesti opiskelemaan haluamaasi alaa suoraan POKEn verkkosivuilta. Opiskelijavalinnasta vastaa tällöin oppilaitos, eikä TE-toimisto. Omaehtoisesta opiskelusta on hyvä sopia oman työllisyydestä vastaavan tahon, esimerkiksi oman kotikunnan työllisyyspalveluiden valmentajan tai TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Työttömyysturvalla opiskelu omaehtoisesti on harkinnanvarainen etuus. Harkinnasta vastaa joko TE-toimisto tai oman kotikunnan työllisyyspalvelut. Etuuden yhtenä perusehtona on 25 vuoden ikä. Tukea voi saada myös tutkinnon osien suorittamiseen.

Lyhytkestoiset opinnot ovat mahdollisia, jos olet yli 25-vuotias ja sinulta puuttuu tutkinnosta vain pieni osa tai haluat suorittaa jonkin lyhyen täydentävän koulutuksen. Näiden enintään kuusi kuukautta kestävien opintojen ajalle voi saada työttömyysturvaa. Sovi näistä opinnoista oman kotikunnan työllisyyspalveluiden omavalmentajan tai TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Mietitkö, millaisia etuuksia sinun olisi mahdollista saada opintojen aikana? Käy tutustumassa useimmin kysyttyihin kysymyksiin tuista, etuuksista ja toimeentulosta!

Mitä muita mahdollisuuksia POKE tarjoaa opiskeluun?

Puuttuuko sinulta esimerkiksi tutkinnosta vain pieni osa, vai haluaisitko suorittaa ihan uuden tutkinnon? Haetpa meille sitten omaehtoisesti tai työvoimakoulutuksen kautta, on kumpikin mahdollista. Jos tutkintosi on jäänyt aiemmin kesken, olet nyt työtön ja haluaisit suorittaa tutkinnon loppuun, on TE-toimiston kautta mahdollisuus hakea Ammatillinen tutkinto valmiiksi -työvoimakoulutukseen, jonka tarkoituksena järjestää yksilöllinen koulutuspolku henkilöille, joilla on jäänyt ammatillinen tutkinto kesken. Ennen hakeutumista on hyödyllistä olla yhteydessä POKEn hakijapalveluihin alustavan opiskelusuunnitelman hahmottelemiseksi ja sitten vasta tehdä hakemus. Hakemuksia käsitellään kerran kuukaudessa.

Joskus voi myös olla edessä tilanne, jolloin työelämästä on ollut pitkään pois esimerkiksi perhevapaiden takia. Tällöin on luonnollista, että töihin paluu saattaa jännittää. Siksi meillä on tarjolla Ammattialan työtehtävissä toimiminen -tutkinnon osa, jossa noin kolmen kuukauden ajan päivitetään osaaminen ajan tasalle alan teorian ja käytännön osalta. Koulutus mahdollistaa työelämään palaamisen turvallisesti opiskelijan roolissa.

POKElla opiskellessa sinun ei tarvitse huolehtia jääväsi yksin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma eli HOKS, joka rakennetaan aiemman osaamisen, opiskelijan tilanteen ja tavoitteiden mukaiseksi. Lisäksi kaikilla opiskelijoilla on vastuuopettaja, oma opinto-ohjaaja ja opintosihteerin palvelut. Työelämässä oppimisen jaksolla osaamistaan pääsee laajentamaan aidossa työelämässä. Jokainen opiskelija saa työpaikaltaan työpaikkaohjaajan, joka vastaa työelämässä opiskelusta. Myös POKEn puolelta jokainen opiskelija saa työelämästä vastaavan opettajan pitämään huolta koulutuksen etenemisestä. Meillä on laajat verkostot eri työelämäkumppaneita, joten työelämässä oppimisen kautta on työpaikankin löytyminen mahdollista. Me POKElla ohjaamme mielellämme. Meihin voi siis aina ottaa yhteyttä koulutuksiin liittyvissä asioissa.

Yksin ei tarvitse jäädä, vaan me tuemme, että tavoitteesi täyttyvät!

Lue lisää aiheesta Työmarkkinatorin verkkosivuilta ja Hakijalle -sivultamme.

Opiskeluun ja oman osaamisen täydentämiseen on tänä päivänä monenlaisia mahdollisuuksia. Voit lähteä joko opiskelemaan täysin uutta alaa perustutkinnon muodossa tai täydentää nykyistä osaamistasi esimerkiksi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kautta. Mikäli mielessä on jokin vieläkin ketterämpi tapa uuden oppimiseen, kannattaa jatkaa lukemista! Tässä blogissa kerromme Jonnan kokemuksia yksittäisen tutkinnon osan opiskelusta työn ohessa.

KETTERÄÄ OPISKELUA TYÖN OHESSA

Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat, minkä vuoksi nykyistäkin osaamista kannattaa tarkastella kriittisesti. Onko jotain taitoja, joita haluaisit oppia tai jotka voisivat auttaa sinua onnistumaan työssäsi? Vai oletko kyllästynyt nykyiseen työhösi ja haluat jotain uutta? Meillä Pokella voit opiskella ketterästi myös yksittäisiä tutkinnon osia, jotka ovat erinomainen keino kerryttää uutta osaamista työn ohessa ja soveltaa opittua tietoa suoraan omaan työhön.

Työterveys Aallolla myynnin ja markkinoinnin assistenttina työskentelevä Jonna Hakamäki opiskelee parhaillaan markkinointiviestinnän toimeksiannon tutkinnon osaa (60 osp) oman työnsä ohessa. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on merkonomi ja lähihoitaja. Viime vuonna hän suoritti liiketoiminnan ammattitutkinnon Jyväskylässä. “Ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen minulle jäi tunne, että kaipaan vielä lisäkoulutusta markkinointiviestinnän saralle. Kun kerran opiskelukärpänen oli päässyt puraisemaan, lähdin selvittämään lisäkoulutuksen mahdollisuutta. Pokella sattui starttaamaan markkinointiviestinnän toimeksianto – tutkinnon osa juuri sopivasti omaan aikatauluuni nähden, ja kun esihenkilökin näytti koulutukselle vihreää valoa, niin ei muuta kuin yhteys Poken Työelämäpalveluihin!”, Jonna kertoo.

Markkinointiviestinnän toimeksianto –tutkinnon osan opintojen aikana opiskelija oppii suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan markkinointia tavoitteellisemmin sekä seuraamaan toimenpiteiden tuloksellisuutta. Tutkinnon osan aikana opiskellaan markkinoinnin perusteita, tutustutaan erilaisiin markkinointikanaviin, opitaan mitä digitaalinen markkinointi pitää sisällään ja kuinka tuotetaan markkinointimateriaalia niin sosiaaliseen mediaan kuin printtiinkin. Jonnan mielestä tutkinnon osan opiskelu on ollut monipuolista ja käytännönläheistä.

“Ammattitaitoisen ja innostavan opettajan johdolla kävimme teoriaosuudet läpi ja perehdyimme uusiin järjestelmiin ja ohjelmiin sekä teimme yhteisesti ryhmän kanssa oppimistehtäviä. Opettaja valmisteli monipuolisesti oppimistehtäviä huomioiden jokaisen opiskelijan taustat, osaamisen ja kiinnostuksen kohteet työelämässä. Näistä oppimistehtävistä sai itse valita tehtävät, jotka palvelevat omaa oppimista ja työtehtäviä parhaiten. Tutkinnon osa toteutettiin lähiopetuksena ja verkkokursseina, mutta tarvittaessa opettajan kanssa yhdessä sopien myös etäopetus onnistui joustavasti. Verkkokurssimateriaalit olivat helposti saatavilla ja näissäkin oli mahdollista ottaa opettajaan yhteys tarpeen mukaan. Hyvin pitkälle sai itse räätälöidä oman tekemisen opettajan antamia raameja noudattaen”, Jonna kertoo.

UUDET OPIT ON HELPPO VIEDÄ MUKANAAN TYÖELÄMÄÄN

Moni opiskelee tutkinnon osan töiden ohella ja näin oli myös Jonnan kohdalla. Hänen työtehtäviinsä kuuluu viestinnän suunnittelua ja sen monipuolista toteutusta niin sisäisesti henkilöstölle kuin ulkoisesti asiakkaille. Markkinointiviestinnän toimeksianto – tutkinnon osa antoikin Jonnalle hyviä oppeja suoraan omaan työhön. “Yhdistin kaikki oppimistehtävät suoraan omaan työhöni, jolloin koin, että opinnoistani hyötyy niin minä itse kuin myös työnantajani. Jokaisella opetuskerralla tuli paljon uutta asiaa sisäistettäväksi. Monipuoliset harjoitukset kuitenkin kertasivat tunnilla opittuja asioita ja laadukkaat oppimismateriaalit helpottivat kotitehtävien tekoa. Tehtävää jäi kotiin, mutta oli hienoa huomata, kuinka niitä pystyi yhdistämään omaan työhön. Tutkinnon osa antoi ymmärryksen alan tehtäviin ja trendeihin. Opiskelussa ei tullut vastaan yhtään sellaista asiaa, joka ei olisi ollut kiinnostava!

Jonna on ollut tyytyväinen päätökseensä lähteä opiskelemaan tutkinnon osaa Pokelle. “Koin saavani kaiken, mitä siitä lähdin hakemaan ja vähän enemmänkin. Paljon on itsestä kiinni mitä haluat oppia ja kuinka edetä, sekä miten itse olet valmis sovittamaan ja räätälöimään tehtäviä työelämään ja omaan työtehtävääsi sopiviksi. Käytännön tehtävät sopivat suoraan omaan työtehtävääni, joten sain hyödyn irti jo heti ensimmäisestä oppimistehtävästä alkaen. Jonkin verran vastaan tuli sellaisia asioita, jotka ovat työuran ja aikaisempien opintojen kautta tuttuja, mutta niihinkin tuli opintojen aikana lisätietoa tai uusia näkökulmia. Tämä koulutus antoi minulle hyvän pohjan tulevaisuuden työtehtäviin sekä mahdollisiin opintoihin.”

Hän kannustaa myös muita kouluttautumaan ja täydentämään osaamistaan matalalla kynnyksellä. Jos ei ole mahdollisuutta, aikaa tai halua lähteä opiskelemaan kokonaista tutkintoa, jo yksittäinen tutkinnon osa tuo paljon uutta näkökulmaa työhön. “Tutkinnon osan suorittaminen jo itsessään antaa uusia mahdollisuuksia työelämässä, ja opintojen aikana saadun osaamisen voi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan suoraan omaan työhön opintojen alusta alkaen. Opinnot ovat myös hyvä mahdollisuus verkostoitua. Aikuisopiskelijat ovat oman alansa asiantuntijoita, mikä näkyy yhteisillä oppitunneilla. Ryhmäläisten aiempien koulutusten ja työtaustojen monipuolisuus antaa näkemystä moneen asiaan. Tutkinnon osa antoi uutta näkökulmaa, keinoja ja konkreettisia työkaluja tehdä omaa työtäni vieläkin paremmin ja monipuolisemmin. Se myös haastoi minua katsomaan omaa työtäni ja tehtäviäni eri näkökulmista. Mielestäni tämä tutkinnon osa sopii henkilölle, joka jo työskentelee markkinointiviestinnän parissa tai työtehtävät jotenkin liittyvät näihin. Itse koen, että kun valmiiksi oli jo jokin ymmärrys alasta, niin oli helpompi tehdä opintoja, kun ei tarvinnut joka termiä selvittää, ja alan toimintatavat olivat jo hieman tulleet tutuksi”, Jonna summaa.

Kiinnostuitko? Tutustu esimerkiksi näihin tutkinnon osiin ja hae nyt:

Markkinointiviestinnän toimeksianto, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa (verkko- ja etäopinnot)

Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Myynnin ja asiakaspalvelun osaaja, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa 

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa, visualisti

Palkanlaskennan hoitaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Tuoteryhmätyöskentely, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

Yrittäjyyttä kohti, yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen tutkinnon osa

TUNNE RAJASI. JA SITTEN RIKO NE. 🔥

Opiskelu kiinnostaa, miten toimia nyt? Tutustu Poken kattavaan opintotarjontaan ja hae meille opiskelemaan jatkuvassa haussa. Jatkuva haku mahdollistaa ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Voit hakea niin ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon kuin haluamaasi tutkinnon osaankin. Tänä päivänä opiskelumahdollisuuksia on monia ja myös meiltä löydät erilaisia vaihtoehtoja sekä täysin uuden alan opiskeluun että nykyisen osaamisen täydentämiseen. Opinnot toteutetaan yhä useammin lähipäivien lisäksi myös etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Tämän ansiosta opiskelun mahduttaminen omaan arkeen onnistuu hyvinkin ketterästi myös esimerkiksi työn ohessa. Opinto-ohjaajat ja muut pokelaiset ovat tukenasi ja opastavat varmasti opiskeluun liittyvissä asioissa, joten yksin ei takuulla tarvitse jäädä.

Tervetuloa Pokelle! ❤️

_________________
Seuraa meitä somessa @meollaanpoke . Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Jatkuva haku – mitä, miten, kenelle?
Täydennä osaamistasi ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon kautta
Aikuiskoulutus voi sopia sinullekin

Oppisopimus on monelle terminä jokseenkin tuttu, mutta tiesitkö, että se sopii erinomaisesti myös yrittäjälle? Oppisopimuskoulutus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti ja toteutetaan pääosin käytännön työelämässä, jota täydennetään Poken järjestämillä opinnoilla. Oppisopimuksella voidaan opiskella niin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kuin niiden osiakin. Mitä yrittäjän oppisopimus käytännössä tarkoittaa? Kenelle se sopii? Miksi opiskella työn ohessa? Lue lisää, niin kerromme!

Kehitä omaa yritystoimintaasi oppisopimuksen kautta

Heli Skantz työskentelee kehittämisasiantuntijana Poken työelämäpalveluissa. Työhön kuuluu hanke- ja kehittämistyötä sekä oppisopimuksiin liittyvää kehittämistä ja hallintaa. Hän tekee myös operatiivisesti yrittäjien oppisopimuskoulutuksia ja solmii oppisopimuksia sekä toimii valtakunnallisessa oppisopimustoiminnassa, on hallituksen jäsen Suomen oppisopimusosaajat ry:ssä ja puheenjohtajana Yrittäjyysjaoksessa, joka on Suomen oppisoimusosaajat ry:n alainen jaos. Haastattelimme Heliä ja kysyimme, mistä yrittäjän oppisopimuksessa oikeastaan on kyse.

Heli, mistä yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa on kyse?

– Käytännössä yrittäjä toimii yrittäjänä omassa yrityksessään ja samalla opiskelee sekä kehittää omaa yritystoimintaansa. Kaikki mitä koulutuksen parissa tehdään, liittyy oman yrityksen ja sen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen järjestämisestä solmitaan yrittäjän ja koulutusta järjestävän tahon välillä, ja koulutus on valtion rahoitteista. Koulutus ei siis maksa yrittäjälle mitään, ja sen lisäksi yrittäjä saa lähipäivistä ansiomenetyskorvausta. Yrittäjä viettää lähipäiviä oppilaitoksessa tai nyt etenkin korona-aikana on yleistynyt verkko-opintopäivät, josta yrittäjä saa teoreettista tukea oman yritystoiminnan kehittämiseen sekä kouluttajalta että yrittäjäopiskeluryhmältä. Lähipäivinä yrittäjät ovat koolla, ja jokaisella on antaa omaa osaamistaan ryhmän käyttöön.

Mitä yrittäjä voi oppisopimuksen kautta opiskella?

– Yrittäjä voi opiskella Pokella ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Pokella on laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämislupa, mikä tarkoittaa sitä, että Pokella voidaan hankkia osaamista toiselta koulutuksen järjestäjältä, mikäli Pokella ei ole sellaista tarjolla.

Millaiselle yrittäjälle oppisopimuskoulutus sopii?

– Koulutukset on suunnattu yrittäjän osaamisen kehittämiseen. On olemassa valtakunnalliset kriteerit, jotka edellytetään, että oppisopimuskoulutus voi sopia eli pitää mm. olla yritysmuoto (oyj, ky, toiminimi jne), yrittäjäeläkevakuutukset ja y-tunnus. Katsomme aina henkilökohtaisesti yrittäjän osaamistarpeen ja sen, mihin yrittäjä arvioi itse tarvitsevansa lisää osaamista.

Kyseessä voi olla aloitteleva yrittäjä, joka haluaa lisätä osaamistaan tai sitten pidemmällä oleva asiantuntija. Kun on sovittu henkilökohtainen tavoite, varmistetaan myös se, että yrityksestä löytyy edellytykset asioiden oppimiselle: pitää löytyä työvälineet ja mahdollisuus siihen, että yrittäjä tekee vähintään 25 h työtä viikossa. Tavoitteena voi olla suorittaa koko tutkinto, tutkinnon osa tai muu ammatillinen koulutus. Yrittäjän tarvitsee tietää vain tarve ja ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä. Yhdessä jutellen lähdetään rakentamaan oppisopimuskoulutusta ja sovitaan tavoitteet.

Millaisia hyötyjä oppisopimuskoulutuksesta on yrittäjälle?

– Oppisopimuskoulutus on joustava tapa opiskella, koska se tapahtuu pääasiassa osana sitä jokapäiväistä yritystoimintaa ja arkea. Yrittäjän ei tarvitse olla pois yrityksestä juurikaan, sillä lähipäiviä ei ole kovinkaan paljon ja ne sovitaan etukäteen joustavasti. Opintoja on myös mahdollista tehdä verkossa. Toinen iso hyöty on se, että oppisopimuskoulutuksessa sovitaan tavoite yritystoiminnan kehittämiseen siltä osin kuin yrittäjä näkee tarpeelliseksi. Itse koulutuksen aikana voi tulla myös uusia tarpeita esille ja oivalluksia siitä, mitä asioita kannattaa viedä eteenpäin. Koulutus siis vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja pärjäämistä markkinoilla.

Mukana on paljon mikroyrityksiä, ja koulutuksen myötä rakentuu ammatillisia verkostoja yrittäjien kokoontuessa koulutukseen. Oppisopimuskoulutuksissa on myös mentori ja hänen tukensa mukana läpi koulutuksen. Mentori on yleensä toinen yrittäjä tai muu, jolla on tarvittava asiantuntemus. Voit siis puhua luottamuksellisesti oman yrityksesi asioista ja miettiä ratkaisuja sekä saada verkoston tuen.

Miksi tulisin opiskelemaan nimenomaan Pokeen?

– Poke on tunnettu ja pitkään toiminut pohjoisen Keski-Suomen alueella. Tunnemme alueemme yritystoiminnan ja verkostot hyvin. Voimme hankkia koulutusta lähelle mistä vain, ja monesti onkin verkkototeutuksia. Toimimme laadukkaasti, jolloin yrittäjä saa sen, mitä on lähtenyt hakemaan. Mikäli koulutuspäivät ovat fyysisesti kauempana, saa matkoista myös matkakorvauksen.

Liittyykö yrittäjän oppisopimukseen jonkinlaisia ennakkoluuloja tai väärinkäsityksiä?

– Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietämystä siitä, että myös yrittäjä voi lähteä oppisopimuskoulutukseen ja vieläpä valtion rahoituksella. Ennakkoluulo, joka liittyy kaikkeen oppisopimuskoulutukseen, on se, että se olisi hirveän byrokraattista, vaikeaa ja vaivaa vaativaa. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi hallinnolliset työt tekee koulutuksen järjestäjä. Valmistelemme kaiken, jolloin ei tule turhaa byrokratiaa opiskelijalle. Uuden ammatillisen lain myötä tuli myös osatutkintomahdollisuus, jolloin voi lähteä liikkeelle tutkinnon osan suorittamisesta. Jos tuntuu siltä, että aiheesta haluaa enemmän oppia, niin siitä voi jatkaa sitten eteenpäin. Talouteen ja markkinointiin liittyvä osaaminen on tyypillistä, mutta myös omaan alaan liittyvää osaamista hankitaan. Oppisopimuskoulutuksen kautta voi päivittää omaa osaamistaan joustavasti ja ketterästi muuttuvan maailman myötä.

“Olen ollut erittäin tyytyväinen, kun ei jää yksin asioiden kanssa”

Kukapa sen paremmin kertoisi kuin yrittäjä, jolla on kokemusta oppisopimuksesta? Äänekoskelainen Juho Muli oli työskennellyt 15 vuoden ajan rautakaupassa, jonka jälkeen hänelle tuli tunne, että pitäisi saada jotain vaihtelua. Kysyimme Juholta, kuinka hän päätyi yrittäjäksi ja oppisopimuskoulutukseen!

Juho, miten päädyit yrittäjäksi ja yrittäjän oppisopimuskoulutukseen?

– Lähdin ensin Gradiaan maanrakennuskouluun ja suoritin sen parissa vuodessa opintovapaalla, jolloin samalla olin sivutoimisena yrittäjänä. Vuoden 2020 alusta olen ollut täysipäiväisenä yrittäjänä eli voidaan puhua aloittelevasta yrittäjästä. Lähdin Pokelle avoimin mielin enkä tiennyt mitä tuleman pitää, mutta piti kokeilla jotakin uutta ja jännää elämässä. Osaamiseeni kuuluu mm. piharakentamista, puunkaatoa ja kantojyrsintää eli hyvin laajalla osaamistaustalla lähdin mukaan. En tiennyt millaisia töitä tulevaisuudessa riittää ja ajattelin, että johonkin pitäisi keskittyä.

Ensimmäinen vuosi Pokella on osoittanut, että hommia alalla on, ja tämä on ollut positiivinen kokemus. Suoritin Gradialla aikanaan yrittäjän ammattitutkinnon ensimmäisen osan – yritystoiminnan suunnittelun. Huomasin, että Pokella on myös yrittäjän ammattitutkinto, joten jatkoin Pokella sen suorittamista. Ei ole järkeä ajaa Jyväskylään aina, sillä Poke on lähellä, kun asumme Äänekoskella. En ollut ajatellut alkavani yrittäjäksi, mutta muutama vuosi sitten aloin ajattelemaan asiaa. Ikään kuin harrastuksesta tuli ammatti. Heräsi ajatus: miksi tätä ei voisi tehdä isommin ja täysipäiväisesti?

Millaista opiskelu käytännössä on ollut?

– Opiskeluun liittyy paljon yrittämiseen liittyviä perusasioita eli esimerkiksi sähköistä liiketoimintaa, markkinointia, tuotteistamista ja muita perusasioita aina liikeideasta kannattavuteen ja yritysmuodon valinnasta rahoitukseen. Varsinaisten yrittäjyyskurssien lisäksi voi täydentää omaa spesifiä alaa, esimerkiksi kurssi nimeltään “vaativat puunpoistot” tukee ammatillisesti omaa yrittämistäni.

Lähipäiviä ollut koululla 1-2 päivää viikossa työn ohessa. Työni on sellaista, että kevät- ja talviaika on hiljaisempaa, niin silloin sattui sopivasti koulupäiviä. Kesällä on kiirettä, enkä ole ehtinyt perehtymään opiskeluun. Lähipäivillä kävi vieraita, ja saimme perusopetusta pienryhmässä. Mielestäni oli todella hyvä, kuinka tiivistä ja yksilöllistä opetusta sain lähipäivinä. Lisäksi opettaja sparrasi, ja opetuksen päälle oli mahdollista saada yksityisopetusta, jota hyödynsinkin.

Oppisopimuskoulutukseen kuuluu myös mentorointia, ja mentorini on antanut käytännön vinkkejä esim. somen käyttöön. Meillä on kuukausittain puhelinneuvottelu, jossa käydään minua mietityttäviä asioita läpi sekä yleisesti missä mennään. Mentori on ollut hyvä tuki!

Mitä hyötyä yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta ja siellä opituista asioista on ollut?

– Paljon hyötyä on ollut! Yrittämiseen liittyvää perustietoa on tullut paljon mistä ei ole itse ollu aiemmin minkäänlaista kokemusta, esim. kirjanpitoon ja markkinointiin liittyviä juttuja. Olen opiskellut itsekin netistä asioita, mutta kuitenkin koululla opiskelu on tiiviimpää, kun on koko ajan tuki saatavilla. Opiskelu on ollut rautalangasta vääntämistä ja lähiopetusta. Pidän siitä, että jos ei jotain tiedä, niin asia varmasti selviää. Opettajamme Reijo Hytönen on ollut todella hyvä. Lisäksi koulutuksesta olen saanut ammatillista hyötyä ja lisää osaamista myös omalle alalle yrittäjyyden lisäksi.

Kenelle suosittelisit yrittäjän oppisopimuskoulutusta ja miksi?

– Ennen kaikkea aloittelevalle yrittäjälle, sillä koulutuksessa saa todella hyvän tuen. Olen ollut erittäin tyytyväinen, kun ei jää yksin asioiden kanssa. Koulutuksessa saa perusasiat haltuun ja loput on itsestä kiinni. Suosittelisin myöskin pidemmän linjan yrittäjälle, joka haluaa syventää ymmärrystään perusasioista ja esim. sähköisestä liiketoiminnasta saa paljon tietoa. Tämä on joustava tapa opiskella työn ohessa. Itselläni oli sellainen tilanne, että töiden vuoksi jäi kesäajan opiskelut vähälle. Sain kuitenkin suorittaa myöhemmin kursseja, ja kiitän Pokea venymisestä. Tämän ansioista sain suoritettua yrittäjän ammattitutkinnon loppuun!

Voisiko oppisopimuskoulutus auttaa sinuakin kehittämään yritystoimintaasi?

Muista, että sinulla ei tarvitse olla valmista suunnitelmaa, vaan voit matalalla kynnyksellä olla yhteydessä meihin. Toimintaympäristöt muuttuvat, ja pohditaan yhdessä sitä, mikä tässä kohdassa olisi sinulle paras mahdollisuus kehittää yritystä ja toimintaasi eteenpäin. Lue lisää yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta täällä!

Ja kuten meillä kuuluu sanoa: tunne rajasi. Sitten riko ne. 🔥

Ota siis yhteyttä Työelämäpalveluihin, niin jutellaan lisää!

040 7120 923 & myynti@poke.fi

_________________

Lue lisää Poken Digilabista ja yhteisöllisestä työtilasta ÄäneHubista!
Seuraatko meitä jo somessa? Instagramista löydät meidät @meollaanpoke

Työelämä, työnteko ja työn merkitys ovat myllerryksessä. Siitä merkkinä ovat alalla kuin alalla kehittyvä digitalisaatio sekä ammateissa ja työtehtävissä tapahtuneet muutokset. Jatkuvan muutoksen keskellä yksi on kuitenkin varmaa: henkilöstö on lähes poikkeuksetta yrityksen suurin voimavara ja osaavien työntekijöiden avulla myös yritys voi loistaa. Kuinka me Pokella olemme mukana tukemassa ja kehittämässä työelämää, yritysten henkilöstöä ja osaamista? Lue lisää, niin kerromme!

Erilaisia koulutusmahdollisuuksia yrityksen tarpeisiin räätälöityinä

Tiesitkö, että tarjoamme kattavasti erilaisia koulutus- ja kehittämismahdollisuuksia myös yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin? Tai oletko itse pohtinut, kuinka voisit tarjota työntekijöillesi mahdollisuuden vahvistaa osaamista tai ottaa aivan uusi ala haltuun? Tässä meidän vinkkimme:

1. KOKONAINEN TUTKINTO TAI TUTKINNON OSA OSAAMISEN TUEKSI

Yksi väylä on tarjota työntekijöille mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen oman työn ohessa Poken kattavan koulutustarjonnan kautta. Tänä päivänä opiskelu on monimuotoisempaa ja joustavampaa, kuin koskaan aikaisemmin. Tutkinto-opiskelukaan ei siis enää vaadi, että opiskelijan täytyy olla joka arkipäivä paikan päällä koululla. Yhä useampi tutkinto sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta, jotka mahdollistavat opiskelun myös työnteon ohessa. Mitä Pokessa voi opiskella?

“Tarjoamme eritasoisia tutkintoja, kuten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja” kertoo Poken kaupan ja hallinnon alojen asiakkuusvastaava Maarit Ikonen. Me Pokella koemme tärkeäksi, että pystymme sovittamaan yhteen koulutukseen hakevan henkilön tilanteen ja taustan suoritettavien opintojen kanssa. Laajan osaamispohjan alalle luovan perustutkinnon lisäksi ammattitutkinnot tarjoavat työelämän tarpeiden mukaan kohdennettua ammattitaitoa. Ne sopivat erinomaisesti jo alalla työskenneelle henkilölle osaamisen syventämiseen. Ammattitutkinto on mahdollista suorittaa joko kokonaan tai valita vain yksittäisiä tutkinnon osia – nimenomaan tarkempaan tarpeeseen. Voisiko esimerkiksi joku näistä tutkinnoista tai tutkinnon osista hyödyttää yrityksesi osaamista:

⭐️ Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa
⭐️ Markkinointiviestinnän toimeksianto, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa
⭐️ Henkilöstötyö, Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tutkinnon osa

Erikoisammattitutkinnot sopivat Ikosen mukaan henkilölle, jolla on jo vankkaa kokemusta alalta ja jatkokouluttautumisen näkökulmana on vaikkapa oman työyhteisön kehittäminen tai asiantuntijatehtävät. Poken koulutustarjonnasta kannattaa tutustua esimerkiksi näihin:

⭐️ Työnjohtaja – Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
⭐️ Henkilöstön osaamisen kehittäminen, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osa
⭐️ Kustannuslaskenta, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osa 

Erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia löytyy jokaiselle!

2. TUKEA REKRYTOINTIIN JA UUDEN OSAAMISEN TUKEMISEEN

Pokella järjestetään eri alojen työvoimakoulutusta yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Teknisten alojen asiakkuusvastaava Olavi Piispanen kertoo, kuinka yhteistyön avulla järjestetään muun muassa rekrytointikoulutuksia: “Järjestämme yrityksen rekrytointitarpeeseen vastaavia koulutuksia, jotka syntyvät esimerkiksi tuotannon muutoksesta tai laajentamisesta. Tässä kolmen kimpassa mukana ovat ELY-keskus rahoittajana, opiskelijat TE-palveluiden kautta ja me koulutuksen järjestäjänä”.

Sanotaan, että työtä oppii tekemällä ja olemme siitä samaa mieltä. Työelämän ja tulevaisuuden osaajien yhdistäminen onnistuukin tehokkaasti ottamalla alan opiskelija työpaikallesi joko koulutus- tai oppisopimuksen kautta. Työpaikka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia, mutta toisaalta opiskelija tuo myös yritykseen uusia näkökulmia ja osaamista. Toisaalta oppisopimuskoulutusta voi tarjota myös jo teillä olevalle työntekijälle, joka siis suorittaa oppimisen suoraan oman työn ohessa. 

“Usein ei tiedetäkään, että oppisopimuskoulutuksia voidaan sopia myös vakituisessa työsuhteessa oleville ja yrittäjille”, Ikonen kertoo. Oppisopimuskoulutus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti ja toteutetaan pääosin käytännön työelämässä, jota täydennetään Poken järjestämillä opinnoilla. Oppisopimuksella voidaan opiskella perus-, ammatti-, erikoisammattitutkintoja tai niiden osia.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta!

3. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KARTOITTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Koulutuksen ei aina suinkaan tarvitse olla kokonainen tutkinto, vaan yrityksen tarpeeseen voidaan räätälöidä täsmäkoulutusta. Piispanen kuvaa täsmäkoulutusta loistavaksi vaihtoehdoksi silloin, kun yrityksen toimintoja kehitetään vaikkapa uusien teknologioiden käyttöönoton yhteydessä. “Tarjoamme kilpailutuksen kautta asiantuntijoita yritysten henkilöstön kehittämiseen ELY – rahoitteisesti.” 

Kaikista tutkinnoista voi suorittaa vain esimerkiksi osan, joka vastaa tiettyyn osaamisen puutteeseen. Lisäksi Pokella järjestetään lyhytkoulutuksia ketterästi ympäri vuoden. “Tarjoamme erilaisia pätevyys- ja korttikoulutuksia, jotka toteutetaan lyhytkoulutuksina 1-3 päivän aikana. Esimerkkejä tällaisesta ovat ensiapuvalmiudet tai työturvallisuuskortti”, Piispanen täydentää.

>> Katso kaikki lyhytkurssit tästä!

Työelämäpalvelujemme kautta autamme yrityksiä myös mm. tarjoamalla osaamiskartoituksia, koulutus-ja kehittämissuunnitelmia sekä erilaisia koulutuksia ja valmennuksia, jotka suunnitellaan työpaikan toivomusten ja osaamistarpeen mukaan. Käytössänne on laaja yhteistyöverkosto omien asiantuntijoidemme lisäksi. Kaikki työelämäpalvelut löydät täältä!

Osaamisen kehittäminen kannattaa aina💡

“Hakeuduitpa sitten yksilönä tai työporukassa koulutuksiimme, suunnittelemme ja toteutamme koulutuksen yhteistyössä asiakkaan tarpeet huomioiden” kertoo Ikonen. ”Poke on apuna kaikessa henkilöstön kehittämisessä. Tarjoamme asiantuntemustamme esimerkiksi koulutuksen rahoituskysymyksiin ja teemme helpommaksi koulutuksen suunnittelun”, Piispanen kertoo.

Poken koulutustarjonnasta löytyykin jokaiselle jotakin. Olitpa sitten ammatinvaihtaja, työtön työnhakija,  työntekijä, työnantaja tai yrittäjä – osaamiseen satsaaminen kannattaa. Pokelle on helppo tulla ja vielä helpompi olla. Vaikein päätös kenties onkin valita, mitä kattavasta koulutustarjonnasta haluaa itselleen tai työntekijöilleen valita. Tähän kysymykseen tarjoamme mielellämme apua.

“Meillä toimii hyvin jatkuvan haun periaate, sillä olemme ketterä ja pieni oppilaitos, joka pystyy ottamaan opiskelijoita joustavasti” kertoo Ikonen. Hänen mukaansa yksi Poken eduista onkin se, että toimimme Pohjoisen Keski-Suomen alueella usealla paikkakunnalla ja meille on helppo tulla kauempaakin opiskelemaan. Myös Piispanen on samoilla linjoilla: “Meillä on toimipisteitä Saarijärven Tarvaalassa, Viitasaarella, Laukaassa ja Äänekoskella, ja tilanteen vaatiessa voimme jalkautua muullekin paikkakunnalle. Olemme ketterä ja sujuva organisaatio, jolla on vankka tuntemus toimintaympäristöstä”.

Henkilöstön kehittämisessä ei siis kannata keskittyä vain puuttuvien tietojen paikkaamiseen. Työyhteisöissä piilee valtaisa määrä osaamista ja kyvykkyyttä, jota ei välttämättä ole vain osattu ottaa käyttöön. Poke auttaa tiedostamaan ja vapauttamaan yrityksen ja sen henkilöstön sisäiset voimavarat, ja näin nostamaan liiketoiminnan tuloksellisuuden uudelle tasolle. “Elämä on jatkuvaa oppimista ja kouluttautumisen hyöty tulee koettua aina jossakin vaiheessa. Osaaminen ei mene koskaan hukkaan!,”, kiteyttää Piispanen, jolla itselläänkin on takataskussa useampi eri koulutus.

Ja kuten meillä kuuluu sanoa: tunne rajasi. Sitten riko ne. 🔥

Ota siis yhteyttä Työelämäpalveluihimme, niin etsitään parhaat ratkaisut juuri teille!

040 7120 923 & myynti@poke.fi

_________________
Lue lisää Poken Digilabista ja yhteisöllisestä työtilasta ÄäneHubista!
Seuraatko meitä jo somessa? Instagramista löydät meidät @meollaanpoke

Keski-Suomen liitto: ”Hankerahoitusta voi hakea Keski-Suomessa maakunnan strategian mukaisiin kehittämistoimiin. Keski-Suomen strategiset kärjet ovat bio-, digi-, osaamis-, ja hyvinvointitalous, matkailu ja saavutettavuus.”

Näkymätön hanketyö?

Hanketyö on usein näkymätöntä, mutta ei suinkaan merkityksetöntä. Halusin näin vastata otsikon pohdintaan heti kättelyssä.

Miksi hanketyö on näkymätöntä? Sehän ei ole näkymätöntä heille, jotka sitä tekevät tai heille, jotka siitä hyötyvät. Mystiseksi se jää usein organisaation muille toimijoille, vaikka tiiviimpi yhteistyö hyödyntäisi kaikkia.

Itse aloitin elämäni ensimmäisessä hankkeessa viime elokuussa. Lähdin mukaan HRD-asiantuntijaksi EKKO-hankekokonaisuuden Invest In Staff:iin, jossa pääsin tekemään yritysten kanssa henkilöstön kehittämiseen liittyviä hommia. Koska ajattelen mielelläni hyvin systeemisesti, törmäytin itseäni myös muihin hankkeisiin.

Syvemmälle hankemaailmaan upposin tänä keväänä, kun korona ja lähestyvä lomakausi vähensivät omassa hankkeessani tehtävää työtä: pääsin tekemään POKEn ensimmäistä hanketoiminnan julkaisua. Koostimme julkaisuun kaikki hankkeet, jotka olivat käynnissä vuoden 2019 aikana. Niitä olikin yhteensä 21!

Hankejargonin takaa paljastui käsittämättömän hienoja asioita, joita tehdään ympäri taloa. Uudenlaisia oppimisympäristöjä on lähdetty ammatillisen koulutuksen reformiuudistuksen johdosta kehittämään ahkerasti. Ammattilaisten virtuaaliympäristöt -hankkeen tuotoksena on jo nyt syntynyt DigiLab, jossa voi suorittaa vapaasti valittavan tutkinnonosan Tulevaisuuden teknologiat (15 ops). Siellä osaamista kartutetaan uusista teknologioista, kuten AI, AR, VR, 3D-tulostaminen, ohjelmointi, robotiikka ja pelillistäminen. He ovat esimerkiksi rakentaneet asiakkaalle virtuaalisen esittelyhuoneen ja tulostaneet Äänekosken terveysaseman työntekijöille huhtikuun alussa 100 muovista suojavisiiriä.

Meidän Tarvaalan Biotalouskampuksella on monikäyttöinen ForesTori, jota voivat metsä-, maatalous- sekä logistiikka-alan opiskelijat ja yrittäjät hyödyntää kaikenlaisessa oppimisessa. Siellä on myös simulaatioluokkatila, jossa voidaan käyttää myös DigiLabilaisten osaamista. En ole ForesTorilla käynytkään, mutta lupasin mennä elokuussa!

Hanketoiminnan kautta minulle avautui uusi maailma POKElla ja paljon ideoita, miten eri toimijat voisivat hyötyä toistensa osaamisesta. Ideaaleintahan olisi, jos hankkeissa pystyttäisiin kokeilemaan ratkaisuja, joita voisi kaupallistaa yrityselämän hyödyksi. Sen verran paljon kovaa ammattitaitoa löytyy POKElta, että periaatteessa kaikki on mahdollista.

Ole hyvä, tutustu ihmeessä meidän hanketoimintaamme!

Minna Liminka
HRD-asiantuntija, Invest In Staff

Minna on utelias systeemiajattelija, joka sekaantuu helposti kaikkeen, vaikka aina pyhästi lupaa, että keskittyy vain siihen, mihin on alun perin lupautunut.