selaa koulutuksia
Lyhytkurssi

Alkoholilainsäädännönkoulutus ja -testi 7.3.2022

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
7.3.2022
Viimeinen ilmoittautumispäivä
28.2.2022

Kuvaus

Klo 12.00 - 18.00 POKE, Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala
(Voi tulla myös pelkkään testiin klo 17.15)

Huom!

Koulutuksen alussa tulee Sinun todistaa henkilöllisyytesi.
(kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti)

Anniskelupassikoulutus sisältää keskeiset anniskelua koskevat säädökset ja määräykset. Koulutus valmentaa anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädännön testin suorittamiseen. Testi perustuu alkoholilainsääntöön vastaavan hoitajan ja tämän sijaisen ammatillista edellytyksistä (Alkoholilaki on 1102/2017 ja STM:n
asetus 158/2018). Anniskelusäännösten hallinta osoitetaan anniskelupassilla, joka edellyttää anniskelupassikokeen läpäisemistä.

Anniskelupassi eli Alkoholipassi on tarkoitettu anniskelupaikoissa työskenteleville. Se on todistus anniskeluun liittyvän lainsäädännön riittävästä tuntemisesta. Koulutus on tarkoitettu ravintola-alan yritysten henkilöstölle, joilta vaaditaan alkoholilain edellyttämä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran,
vastaavan- tai varavastaavan hoitajan pätevyyden osoittamiseen tarvittava anniskelupassi.

Uuden lain mukaan (1.3.2018) jokaisessa työvuorossa tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Hänelle ei enää aseteta erityisiä pätevyysvaatimuksia vaan alkoholilain osaamistodistus (ns. Anniskelupassi).
Anniskelupassikoulutus /-koe on tarkoitettu esim. ravintolan salipuolen työntekijöille, myös yrittäjänä toimiville tai yrittäjäksi aikoville sekä osaamistesti myös työnhakijoille työllistymisen edistämiseksi.

Opetussuunnitelma: (lyhyt kuvaus sisällöistä)
Päivään sisältyy koulutus ja testi. Testin hyväksytysti suorittaneelle myönnetään osaamisestaan Valviran mallin mukainen anniskelupassi.

· Anniskeluluvan myöntäminen
· Anniskelutoiminta
· Anniskeluasiat ravintolassa –anniskelupassi
· Valviran Alkoholiasiat ravintolassa
· Alkoholijuomien mainonta ja hinnoittelu ravintolassa
· Valvonta ja seuraamukset
· Osaamistesti

Koe suoritetaan kirjallisena anniskelupassikoulutuksen päätteeksi. Voit osallistua myös pelkkään kokeeseen.
Anniskelupassitestissä hyväksytyn suorituksen pisteraja on 24 pistettä 30 pisteestä eli 80 prosenttia. Testin läpäisseille toimitetaan todistus postitse 1-2 viikon kuluessa.

Anniskelupassitestiin voi myös opiskella itsenäisesti verkkomateriaalin avulla ja ilmoittautua suoraan testiin tai kuten tässä osallistua ensin anniskelupassikoulutukseen ja suorittaa testin sen päätteeksi.

1.3.2018 voimaan tulleen Anniskelulain mukaisesti.

Alkoholilain tuntemista osoittavan todistuksen myöntää valtioneuvoston toimiluvan tai opetusministeriön järjestämisluvan nojalla ravintolapalvelun koulutusta antava oppilaitos (Poke).

Noudattaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran mukaista koulutusohjelmaa, jossa sertifioitu kouluttaja ja testaaja.

Hinta:
90 € (sis. alv. 24 %)

Anniskelupassikoulutus ja testi sisältää koulutuksen, testin vastaanoton ja
todistuksen.

Huom!
Koulutus pidetään Suomen kielellä.
Erityistestitilaisuudet ovat mahdollisia ja niistä on sovittava erikseen.

Lisätietoja:
Tutustu Valviran materiaaleihin:
https://www.valvira.fi/alkoholi/anniskelu/anniskelupassi
Alkoholijuomien anniskelu

Lisätietoja: Työelämäpalvelut toimisto puh. 040 7120 923, myynti[at]poke.fi.

ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta