selaa koulutuksia
Lyhytkurssi

Allasvesikorttikoulutus 4.11.2022

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
4.11.2022
Viimeinen ilmoittautumispäivä
27.10.2022

Kuvaus

4.11.2022 klo 8.00 - 15.00
POKE/Työelämäpalvelut, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski, Saari-luokka

Allasvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa suorittamalla Valviran ylläpitämä allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin.

Allasvesityökortti edellytetään alalla työskenteleviltä ja alan työnantajan on varmistettava työntekijänsä vesihygieniaosaaminen.

Uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta, käyttötarkkailusta ja lainsäädännöstä. Riittävistä perustiedoista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla (1350/2006 ja 1351/2006).

Vesityökortti on voimassa viisi vuotta kortin antopäivästä, joka on sama kuin testauspäivä. Viiden vuoden kuluttua testi pitää suorittaa uudelleen. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksessa työskentelevien osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle Vesityökorttikoulutus allasvedelle.

Kohderyhmä

Uimahalleissa, kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa työskentelevät, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt: uima- ja terapia altaiden huollosta ja käytöstä vastaavat henkilöt, uimahallien ja kylpylöiden henkilökunta, kiinteistönhoitajat, huoltomiehet ja laitosmiehet.

Sisältö

Allasvesihygieniaosaamiskoulutuksen tavoitteena on varmistaa, että alan toimijalla on riittävä laitostekninen ja allasvesihygieeninen osaaminen mm. seuraavista asioista:

• Allasveden mikrobiologia ja kemia
• Allasveden käsittely
• Muu tekniikka ja hygienia
• Lainsäädäntö ja allasveden laadun valvonta
• Huolto
• Poikkeustilanteet ja niihin varautuminen

Hinta

230€/hlö (+alv 24%). Hinta sisältää opetuksen, järjestelyt, kirjan, testin vastaanoton
ja hyväksytystä suorituksesta allasvesityökortin. Koulutus sisältää myös aamu- ja iltapäiväkahvit.
Pokella on mahdollisuus ruokailla myös omakustannushintaan.

Pelkkään testiin osallistuminen

130€/hlö (+alv 24%). Hinta sisältää järjestelyt, kirjan, testin vastaanoton ja hyväksytystä suorituksesta allasvesityökortin.

Todistukset- ja kortti hyväksytystä suorituksesta (Valvira).
Poke lähettää todistukset ja kortit asiakkaalle. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta