selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Asiakassuhteiden hoito, liiketalous ja kauppa, Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tutkinnon osa (myös etä- ja verkkokoulutuksena)

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
1.12.2022 - 30.4.2023
opiskelun laajuus
40 osaamispistettä
haku alkaa
15.9.2022
haku päättyy
20.11.2022

Kuvaus

Syksyllä 2022 alkava Asiakassuhteiden hoito -koulutus on tutkinnon osa Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta.

Suoritettava tutkinto:

Asiakassuhteiden hoito –tutkinnon osa

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Asiakassuhteiden hoito

Asiakassuhteiden hoito –koulutuksessa teemoina ovat sekä sisäiset että ulkoiset asiakkuudet. Huono asiakaspalvelu on yleisin asiakasmenetysten syy. Asiakassuhteiden hoidon kehittäminen on siksi jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle tärkeää. Koulutuksessa lähestytään asiakassuhteiden hoitoa esimiestyön kannalta.

Asiakassuhteiden hoito –tutkinnon osa soveltuu hyvin esimiestyötä tekeville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu sisäisten tai ulkoisten asiakassuhteiden hoito.

Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on mahdollisuus tutustua asiakastietoihin tai asiakassuhteisiin liittyviin raportteihin sekä osallistua asiakaspalautteen keräämiseen.

Koulutuksessa opit:

● keräämään tietoa asiakassuhteiden tämän hetkisestä tilasta

● tekemään tuloksellista käytännön asiakastyötä

● asiakassuhteisiin liittyvät keskeiset sopimuskäytännöt ja säännökset

● rakentamaan asiakkaan tarpeita vastaavia tuote- ja palvelukokonaisuuksia

● analysoimaan tunnuslukujen ja asiakassuhteiden kehittymistä

● keräämään ja analysoimaan asiakaspalautetta

Asiakassuhteiden hoito on Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tutkinnon osa. Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Tutkinnon osa suoritetaan asiakassuhteiden hoitoon liittyvissä työtehtävissä aidoissa työtilanteissa. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

100 e, oppisopimuksella opiskelevalle maksuton.

Opintojen kesto noin 4 kk.