selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Henkilöstötyö, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
14.1.2021 - 18.8.2021
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
25.5.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Henkilöstötyön koulutus on Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon henkilöstöhallinnon osaamisalan valinnainen tutkinnon osa. Henkilöstötyön koulutuksen voi suorittaa joko erillisenä kokonaisuutena tai osana Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suoritusta.

Suoritettava tutkinto:

Henkilöstötyö –tutkinnon osa

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on liiketoiminnan erikoisammattitutkinto?

Henkilöstötyö tutkinnon osan koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamista henkilöstötyön eri osa-alueilla.

Koulutuksessa keskitytään monipuolisesti ja käytännönläheisesti hr-asiantuntijan syventäviin aihealueisiin, kuten työlainsäädäntöön, henkilöstösuunnitelmiin, työhyvinvointiin, työsuojeluun, rekrytoinnin vaiheisiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu henkilöstön osaamisen seuraaminen ja sen kehittämisen. Koulutus soveltuu hyvin esimiehille, HR-asiantuntijoille ja muille koulutuksen ja osaamisen asiantuntijoille.

Koulutuksessa opit:

● suunnittelemaan henkilöstövoimavaroja ja niiden johtamista
● kokoamaan ja analysoimaan henkilöstötunnuslukuja
● hyödyntämään henkilöstötunnuslukuja henkilöstöjohtamisessa
● laatimaan tarvittavat henkilöstösuunnitelmat
● kokoamaan tietoa ja analysoimaan tietoa työhyvinvoinnista
● henkilöstöasioiden hoitamiseen liittyvän keskeisen lainsäädännön
● markkinointia ja markkinoinnin lainsäädäntöä
● rekrytoimaan uutta henkilöstöä ja tukemaan esimiehiä perehdytyksessä

Henkilöstötyö on Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinnon osa suoritetaan henkilöstöhallinnon työtehtävissä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta oppisopimuksella.

Oppisopimuksella opiskelevalle maksuton. Ilman oppisopimusta 150 euroa.

Osatutkinnon suorittaminen vie n 6 kuukautta. Koko erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1,5 vuotta. Tarkempi opintojen laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.