selaa koulutuksia
Lyhytkurssi

Hygieniapassitesti 2.5.2022

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
2.5.2022
Viimeinen ilmoittautumispäivä
25.4.2022

Kuvaus

Klo 17.00, kesto n. 1 h, POKE/Työelämäpalvelut, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski

Huom!
Tilaisuuden alussa tulee Sinun todistaa henkilöllisyytesi.
(kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti)

Tavoitteena on osoittaa elintarvikealan yrityksissä vaadittavat elintarvikehygieeniset asiasisällöt ja niiden hallinta hyväksytysti hygieniapassitestissä. Testin hyväksytysti suorittaneelle myönnetään elintarvikehygieenisestä osaamisestaan Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi. Elintarvikealalla toimivien
työntekijöiden jatkuva tietojen – ja taitojen päivittäminen, sekä alaa koskevien muutoksien huomioiminen on osa yrityksen omavalvontaa ja asiakasturvallisuutta. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite elintarvikealalla.

Kohderyhmä:
Henkilöiden, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyssä tulee osoittaa elintarvikehygieeninen osaaminen hygieniapassilla. Osaamisen varmistamista suositellaan myös elintarvikealan eri toimijoille, jotka haluavat testata jo aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja.

Testin hyväksytysti suorittaneelle myönnetään elintarvikehygieenisestä osaamisestaan Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi.

Sisältö:
• ilmoittautuminen testitilaisuuteen ja henkilöllisyyden todentaminen
• testitilaisuus

Hygieniapassitesti koostuu 40:stä oikein/väärin väittämästä. Väittämät koskevat eri elintarvikehygienian osa-alueita. Väittämät on rakennettu siten, että testi edellyttää jokaisen väittämän huolellista lukemista ja vastauksen miettimistä elintarvikehygieeniseltä kannalta elintarvikehuoneistossa tapahtuvassa toiminnassa.

Jokaiseen väittämään ei löydy oikeaa vastausta lainsäädännöstä tai tietystä määräyksestä, vaan vastaukset voivat perustua myös esimerkiksi hyviin hygieenisiin käytäntöihin. Näin ollen osassa väittämiä ei ole absoluuttista totuutta olemassa, mutta toinen vastaus on selkeästi elintarvikehygieeniseltä kannalta parempi
vaihtoehto kuin toinen. Tätä osaamista ja ymmärrystä testissä haetaan, sitä tarvitaan myös käytännön työskentelyssä.

Testiin osallistuja merkitsee rastin "oikein" tai "väärin" ruutuun sen mukaan onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa. Vastausmerkinnät tehdään Ruokaviraston testilomakkeelle muun värisellä kuin mustalla kuulakärkikynällä tai muulla vastaavalla välineellä, jolla varmistetaan, ettei tuloksia voi
muuttaa jälkikäteen ja että alkuperäinen testilomake arkistoidaan määräysten mukaan. Läpäistäkseen testin pisteitä on saatava vähintään 34/40. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, virheellisistä vastauksista ei saa miinuspisteitä, joten vielä kuudella virheellisellä vastauksella läpäisee testin. Tyhjäksi jätetty
vastausruutu tai epäselvästi tehty vastausmerkintä (josta hygieniapassitestaaja ei saa selvää kumpaa vaihtoehtoa vastaaja tarkoittaa) tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi.

Vastausaikaa on normaalissa hygieniapassitestissä 45 minuuttia. Erityistilannetestin vastausaikaa ei ole rajoitettu. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin jälkeen testin alkamisesta.

• testin korjaus ja selitys
Noudattaa Ruokaviraston mukaista koulutusohjelmaa, jossa sertifioitu testaaja.

Hinta: 60 € (sis. alv 24 %)
Testitilaisuus sisältää testin järjestelyt, vastaanoton ja Ruokaviraston myöntämän hygieniapassin.

Huom!
Testitilaisuus pidetään Suomen kielellä.
Erityistestitilaisuudet ovat mahdollisia ja niistä on sovittava erikseen.

Lisätietoja:
www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/

Lisätietoja: Työelämäpalvelut toimisto puh. 040 7120 923, myynti@poke.fi.

ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta