selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
16.2.2023 - 30.6.2024
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
1.11.2022
haku päättyy
31.1.2023

Kuvaus

Koulutusohjelma auttaa sinua kehittämään omaa ja organisaatiosi johtamisosaamistasi laaja-alaisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksen aikana:

 kehität toimintaasi johtajana
 tunnistat muutostarpeet omalla vastuualueellasi ja kehität toimintaa tavoitteiden mukaisesti
 johdat ja kehität henkilöstöä sekä rakennat motivoivaa työilmapiiriä
 kehität taloudellista ja tuloksellista ajattelua
 pohdit asiakkuuksien nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Samalla koulutus valmistaa sinut viralliseen johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon, jonka edellyttämän osaamisen osoitat oman työsi ja organisaatiosi lähtökohdista.
Koulutus toteutetaan pohjoisessa Keski-Suomessa. Aloituspäivä toteutuu Äänekoskella, aloituspäivässä sovitaan jatkon lähipäivien paikkakunnat osallistujien kanssa.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on suunnattu sinulle, joka toimit esihenkilönä ja asiantuntijana kuntasektorilla, julkishallinnossa tai yrityskentässä.
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena työelämässä. Koulutukseen osallistuminen ja tutkinnon suorittaminen edellyttää, että teet työtä vähintään 25 h/vko koko koulutuksen ajan virka- tai työsuhteessa tai yrittäjänä. Sinulla on aikaisempaa kokemusta johtamis- ja esimiestyöstä, johdat omaa selkeää vastuualuettasi tai yksikköäsi, osallistut organisaation strategiatyöhön ja toimit henkilöstöhallinnon tehtävissä (sinulla on henkilöstöalaisia). Sinulla on sovittu ja resurssoitu mahdollisuus kehittää organisaatiosi osaamista sovituissa osa-alueissa oman osaamisesi kehittämisen ohella.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:
Johtajana toimiminen ( 80 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat: (valitaan 2, yhteensä 100 osp)
Strategiatyön johtaminen, 50 osp
Projektin johtaminen, 50 osp
Työyhteisen kehittämisen johtaminen, 50 osp
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
Talouden johtaminen, 50 osp
Tuotanto- ja palveluprosessien johtaminen, 50 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (2 ) valitaan koulutuksen aloitusvaiheessa. Valinnat perustuvat opiskelijan vastuualueen työhön liittyviin kehittämistarpeisiin.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutuksen lähipäivien teemat on rakennettu tutkinnon tavoitteiden pohjalta seuraavasti:
 oman johtajuuden analysointi
 organisaation strategian nykytilan ymmärtäminen
 työyhteisön kehittämisen johtaminen
 henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 asiakkuuksien johtaminen, asiakastyytyväisyys
 tuotanto ja palveluprosessien kehittäminen
 talouden, mittareiden ja tavoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen
 tiedolla johtaminen
Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työnantaja saavat tiedon lähipäivien ajankohdista ja tarkemmista sisällöistä oppisopimuksen aloitusvaiheessa.
Osallistujan osaaminen ja kehittymistarpeet kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Yhteisen pohdinnan pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Koulutus toteutetaan pääosin työpaikalla työssä hankittavana osaamisena ja asiantuntijoiden vetäminä valmennuspäivinä, joita on koulutuksen aikana max. 12 kpl. Osaamisen hankkimista täydennetään orientaatiotehtävillä. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttöinä opiskelijan työpaikalla johtamiseen ja strategiatyöhön liittyvissä työkokonaisuuksissa. Näyttöaineisto rakentuu koulutuksen aikana opiskelijan arkityön tuottamasta johtamisen ja strategiatyön aineistosta.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle ja työnantajalle maksuton.

Koulutuksen kesto on 2/2022-6/2023 opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.