selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lastenohjaaja - Kasvatus- ja ohjausalan perus- tai ammattitutkintokoulutus

järjestämispaikkakunta
Viitasaari
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
14.2.2022
haku päättyy
31.8.2022

Kuvaus

Onko sinulla jo kasvatus- ja ohjausalan kokemusta, mutta haluat kehittää edelleen ammattitaitoasi ja hankkia varhaiskasvatuksen lastenhoitajan (kaso pt) tai perhepäivähoitajan (kaso at) kelpoisuuden?

Hakijat haastatellaan vkolla 14.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Kasvatus -ja ohjausalan perustutkinnon sisältö, (180 osp):

• Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)
• Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
• Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)
• Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö (20 osp)
• Valinnaiset opinnot (40 osp)
• Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Ohjelma:
15 lähipäivää 1 krt/kk: huhtikuu 2022 – elokuu 2023
(loma-ajat: heinäkuu 2022 ja 2023)

Ammatillisten tutkinnon osien teemat lähipäivissä:

• Pedagoginen toiminta varhaiskasvatuksessa (mm. vasu, dokumentointi), 3 pv
• Uudet ohjausmenetelmät, 3 pv
• Monimuotoiset perheet ja perheiden monimuotoiset tilanteet, 2 pv
• Lapset puheeksi - menetelmä ja huolen puheeksiotto, 1 pv
• Lapsen terveyden edistäminen ja hyvä ravitsemus, 1 pv
• Ammatillinen kohtaaminen erilaisissa asiakastilanteissa, 1 pv
• Osallisuus, 1 pv
• Tunne- ja turvataitokasvatus, 1 pv
• Ohjaaminen, 1 pv
• Varhaiskasvattajan digiosaaminen ja Poken verkkoympäristöt, 1 pv

Yhteisten tutkinnon osien lähipäivät (max. 12 kpl) kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa toteutuen joko POKEn Viitasaaren yksikössä tai verkko-opintoina.

• 1 ilta viikossa verkko-opetusta Teamsissa klo 17–20; ilta sovittavissa ryhmän kanssa, (12 h/kk, yht 180 h).
• Opiskelijan tekemät oppimistehtävät osaamisen syventämiseksi.
• Osaamisen osoittaminen näytöissä työpaikoilla ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan laatiman näyttösuunnitelman mukaisesti.
• Ryhmälle nimetään yksi vastuuopettaja, joka huolehtii kokonaisuudesta ja arvioi näytöt. Lisäksi hyödynnetään menetelmäaineiden opettajia.
• Työpaikkaohjaajat ja näytön arvioijat ovat työelämän yhteistyökumppaneita perhepäivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa.
• Opiskelija on aktiivinen toimija osaamisensa kerryttämisessä.

HUOM! Alaikäisen turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa
(ns. SORA-lainsäädäntö).

Oppisopimuksella maksuton