selaa koulutuksia
Perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja tai levyseppähitsaaja

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
22.8.2022 - 31.5.2024
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
22.12.2021
haku päättyy
31.12.2022

Kuvaus

Koulutuksessa Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet erilaisiin teknologiateollisuuden tehtäviin. Lisäksi hänellä on ammattikohtainen erikoisosaaminen koneistajan tai levyseppähitsaajan ammattiin.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Metalliteollisuuden parissa työskentelystä kiinnostuneille, joilta puuttuu alan koulutus.

Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja

Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja omaa koneistajan ammatin
tiedollisen ja taidollisen perusosaamisen työllistyäkseen ammattiin.
Hän osaa tehdä työpiirustusten mukaan poraus-, sorvaus-, jyrsintäja hiontatöitä sekä manuaalisilla että numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla (CNC). Hän omaa myös perustaidot levy- ja
hitsaustöistä sekä koneenasennustöistä.

Tuotantotekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja
Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaja omaa levyseppähitsaajan
ammatin tiedollisen ja taidollisen perusosaamisen työllistyäkseen
ammattiin. Hän osaa levytöitä, hitsata ja tehdä erilaisia
metallirakennetöitä. Hän omaa myös perustaidot manuaalisista
koneistustöistä sekä koneenasennustöistä.

Keskeiset sisällöt:

Pakolliset aineet:
• Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25 osp
• Asennus- ja automaatiotyöt, 10 osp

Koneistaja: Koneistus, 30 osp
Levyseppähitsaaja: Hitsaus- ja levytyöt, 30 osp

Valinnaiset: CNC- sorvaus, CNC- jyrsintä, Manuaalikoneistus,
CAD/CAM ohjelmointi, Hitsaus, Hitsaus- ja levytyöt, Korjaus-, ja
asennushitsaus, Teräsrakennetyöt, Pneumatiikka asennukset,
Hydrauliikka asennukset, tai muu tutkinnon perusteiden
mukainen valinnainen aine.

• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opintoina, sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena aidoissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuva koulutuksen osuus toteutuu alan
työtehtävissä. Näyttö tehdään ensisijaisesti aidossa asiakastyötilanteessa, jota voidaan tarvittaessa täydentää oppilaitosympäristössä.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Lisätietoja:
Pekka Kauppinen
pekka.kauppinen@poke.fi
040 1831640

Olavi Piispanen
olavi.piispanen@poke.fi
040 1439222

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.