selaa koulutuksia
Perustutkinto

Ympäristönhoitaja - Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 10.8. alkava koulutus, lähiopetus

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
10.8.2020 - 3.6.2023
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
12.6.2020
haku päättyy
31.7.2020

Kuvaus

Syksyllä 2020 alkava ympäristöalan koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen luonto- ja ympäristöalalle. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärvellä Tarvaalassa.

Ympäristönhoitaja on kestävän kehityksen asiantuntija. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - ympäristövastuullisesti ja luonnon monimuotoisuutta edistaäen. Ympäristöalan moniosaaja voi mm. työskennellä kaupunkien, taajamien ja maaseudun ympäristönhuollossa, teollisuuden, yritysten, maa- ja metsätalouden ympäristönhoitotehtävissä, jäte- ja energiahuollossa, maa- ja vesialueiden kunnostus- ja hoitotehtävissä sekä eri organisaatioiden kestävän kehityksen opastus- ja neuvontatöissä sekä laatujärjestelmätyössä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu kaikille luonto- ja ympäristöalasta kiinnostuneille. Soveltuu henkilöille, joilla ei ole aiempaa perustutkintoa. Tutkinnon voi hyvin integroida myös tukemaan jo aiempaa osaamista ja koulutusta.

Koulutuksessa opit:
- ekologian perusteet sekä kasvien ja eläinten peruslajit
- ympäristövaikutusten arviointia ja laatujärjestelmätyötä
- ympäristönäytteiden ottamista ja näytteiden käsittelyä sekä testaamista/analysointia
- tekemään ympäristöalan monipuolisia hoito- ja kunnostustöitä
- ulkoilureittien rakentamista ja hoitamista
- jäte- ja kierrätysneuvontaa sekä ympäristöviestintään
- hyvinvoinnin tuottamista luonnon ja eläinten avulla

Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi kestävän kehityksen ja ympäristöviestinnän tehtävissä ja/tai luontoselvitysten tekemiseen sekä ympäristön hoito- ja kunnostustehtävissä. Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 osaamispistettä ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osaamispistettä.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä ympäristöalan projekteissa työskennellen ja toimien. Lähiopetusta on koulutuksen aikana keskimäärin 5 pv kuukautta kohden. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

3 vuotta.