selaa koulutuksia
Perustutkinto

Luonto-ohjaaja - Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 10.8. alkava koulutus, lähiopetus

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
10.8.2020 - 3.6.2023
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
29.1.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Syksyllä 2020 alkava luontoalan koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen luonto- ja ympäristöalalle. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärvellä Tarvaalassa.

Luonto-ohjaaja toimii luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hänellä on hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Lisäksi hän osaa ohjata ryhmää luonto- ja ympäristöasioissa mm. retkillä, leireillä ja erilaisissa luontoaktiviteeteissa. Luonnonvaratuottajat työskentelevät luonnontuotealan yrityksissä kaupalliseen käyttöön tulevien luonnontuotteiden keruun tai viljelyn ja jatkojalostamisen tehtävissä. Luonto- ja ympäristöneuvojat työskentelevät mm. kuntien ja järjestöjen töissä. Ympäristöviestintä ja asiakaspalvelu ovat keskeisiä asioita luontoalan työssä. Luontoalan osaamisalan suorittanut voi työskennellä mm. asiakasneuvojana/matkailuneuvojana luontokeskuksissa, matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, maatilamatkailuyrityksissä, hyvinvointipalveluyrityksissä, järjestöissä, kunnan töissä tai luontoyrittäjinä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu kaikille luonto- ja ympäristöalasta kiinnostuneille. Soveltuu henkilöille, joilla ei ole aiempaa perustutkintoa. Tutkinnon voi hyvin integroida myös tukemaan jo aiempaa osaamista ja koulutusta.


Koulutuksessa opit

luonto-ohjaaja:
- toimimaan avustajana erilaisten asiakasryhmien kanssa maastossa
- käyttämään erilaisia viestintä- ja asiakaspalvelukeinoja
- kohtaamaan erilaisista kulttuureista tulevia tai muutoin erilaisia asiakasryhmiä
- kertomaan paikallisesta luonnosta, luonnonilmiöistä, paikallisesta luonto- ja eräperinteestä sekä kulttuurista
- toimimaan avustajana järjestettäessä maastoruokailuja tai muita palveluja ryhmille
- valmistelemaan pienimuotoisia aktiviteetteja kuten suunnistusta ja terveysliikuntaa ja avustamaan isojen luonto-ohjelmapalvelujen toteutuspaikkojen rakentamisessa sekä purkamisessa
- hoitamaan, huoltamaan ja ylläpitämään varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapaikkoja

luonnonvaratuottaja:
- hankkimaan jokamiehen oikeuksiin kuulumattomien luonnontuotteiden, kuten puiden sivutuotteiden, kuitukasvien ja koriste- ja punontamateriaalien sekä paikallisten luonnonmarjojen ja -sienien sekä hoito- ja hoivatuotteiden keruutoiminnassa tarvittavia lupia
- tunnistamaan, poimimaan, keräämään ja lajittelemaan raaka-aineita
- hoitamaan materiaalin käsittelyasemaa
- käsittelemään, pakkaamaan ja varastoimaan luonnontuotteita jatkokuljetusta, - käsittelyä ja jatkojalostusta varten
- esittelemään ja markkinoimaan luonnontuotteita
- laskemaan raaka-ainemenekit, -hävikit ja jätemäärät

luonto- ja ympäristöneuvoja:
- ohjaamaan henkilöitä ja ryhmiä yhteistyön lisäämiseen, kulutuksen vähentämiseen ja luonnon kestokyvyn huomioimiseen
- ohjaamaan luonnon ja rakennetun ympäristön tarjoaman hyvinvoinnin lähteille
- toimimaan erilaisten ryhmien kanssa (erityisryhmät) ja ohjaamaan ryhmiä myös vieraalla kielellä
- käyttämään työssään ympäristökasvatuksen menetelmiä
- tekemään ja opastamaan ryhmiä havainnoimaan luontoa ja ympäristöä
- arvioimaan, mittaamaan ja välittämään tietoa kestävällä tavalla toimimisesta käyttäen erilaisia menetelmiä kuten ekologinen jalanjälki, ekologinen selkäreppu, MIPS-indikaattori, vihreä lippu ja kestävän kehityksen kriteerien mukainen toiminta
- järjestämään tapahtumia, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ja leirejä sekä toimimaan niissä ohjaajana
- opastamaan luonnon- ja kierrätysmateriaalien käytössä

Voit muodostaa valinnaisesta tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi luonnossa ohjaamisessa maastoruokailu ja vaelluksen ohjaaminen, luonnon tuotteiden tuottamisessa luonnontuotekasvien viljely ja luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen tai luonto- ja ympäristöneuvonnassa ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen ja maaseutu- ja kylämatkailupalveluiden tuotteistaminen ja toteuttaminen.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 osaamispistettä ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osaamispistettä.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä luonto- ja ympäristöalan projekteissa työskennellen ja toimien. Lähiopetusta on koulutuksen aikana keskimäärin 5 pv kuukautta kohden. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttymyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.


3 vuotta.