selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Maatalousalan ammattitutkinto, tilasiemennys

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
9.11.2022 - 1.12.2022
haku alkaa
16.8.2022
haku päättyy
7.11.2022

Kuvaus

Tilasiemennys on Maatalousalan ammattitutkinnon osatutkinto.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

• siemennysharjoituksia teurastamolla
• nautojen lisääntymisanatomia ja -fysiologia
• keinosiemennystekniikka
• siemennysten ajoitus
• palautuminen poikimisesta ja munasarjatoiminnan käynnistyminen
• siemenlogistiikka
• siemennystietojen tallennus
• siemenannosten käsittely ja sulatus
• välinehuolto
• lypsykarjan jalostus
• karjan hedelmällisyyden tunnusluvut
• keinosiemennykseen liittyvä lainsäädäntö

Tutkinnon osa suoritetaan näyttönä eli osaaminen osoitetaan näyttötilaisuuksissa
tutkinnon suorittajan omalla tilalla tai työpaikalla, johon henkilö on palvelussuhteessa. Näyttötilaisuudessa tutkinnon suorittaja
siementää vähintään yhden naudan, sekä osoittaa osaamisensa koko siemennykseen
liittyvässä työprosessissa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen
tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja tutkinnon osan suorittamisen
ajankohta suunnitellaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti.

Lähipäivät:
9.11. ja 10.11.2022 Saarijärvi/Tarvaala
15.11., 16.11. ja 17.11.2022 Kauhajoki
29.11., 30.11. ja 1.12.2022 Kauhajoki

1300 €

Lähipäivät:
9.11. ja 10.11.2022 Saarijärvi/Tarvaala
15.11., 16.11. ja 17.11.2022 Kauhajoki
29.11., 30.11. ja 1.12.2022 Kauhajoki