selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Maatalousalan ammattitutkinto, tilasiemennys

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
22.10.2020 - 30.12.2020
haku alkaa
2.9.2019
haku päättyy
30.9.2020

Kuvaus

Tilasiemennys on Maatalousalan ammattitutkinnon osatutkinto.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

• siemennysharjoituksia teurastamolla
• nautojen lisääntymisanatomia ja -fysiologia
• keinosiemennystekniikka
• siemennysten ajoitus
• palautuminen poikimisesta ja munasarjatoiminnan käynnistyminen
• siemenlogistiikka
• siemennystietojen tallennus
• siemenannosten käsittely ja sulatus
• välinehuolto
• lypsykarjan jalostus
• karjan hedelmällisyyden tunnusluvut
• keinosiemennykseen liittyvä lainsäädäntö

Tutkinnon osa suoritetaan näyttönä eli osaaminen osoitetaan näyttötilaisuuksissa
tutkinnon suorittajan omalla tilalla tai työpaikalla, johon henkilö on palvelussuhteessa. Näyttötilaisuudessa tutkinnon suorittaja
siementää vähintään yhden naudan, sekä osoittaa osaamisensa koko siemennykseen
liittyvässä työprosessissa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen
tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja tutkinnon osan suorittamisen
ajankohta suunnitellaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti.

Lähipäivät:
14.3. ja 15.3.2019 Saarijärvi/Tarvaala
20.3., 21.3. ja 22.3.2019 Kauhajoki
26.3., 27.3. ja 28.3.2018 Kauhajoki

1300 €

Lähipäivät:
Saarijärvi, Tarvaala: 22.-23.10.2020
Kauhajoki: 27.-29.10.2020
Kauhajoki: 3.-5.11.2020