selaa koulutuksia
Perustutkinto

Maaseutuyrittäjä - Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
3.10.2023 - 30.5.2025
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
4.5.2023
haku päättyy
18.8.2023

Kuvaus

Maatilatalouden osaamisalalta valmistunut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa alan yrityksissä. Hänellä on laajat perustaidot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä, hyvät tekniset taidot ja vahva osaaminen työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttämiseen. Valintojensa mukaisesti maaseutuyrittäjä osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa sekä rakennuskantaa, maaseutuyrittäjä pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten esimerkiksi maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, asiakaspalvelutehtävissä maataloustarvikekaupassa.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat.


Koulutus edellyttää koulutus- ja työskentelymotivaatiota, palveluhenkisyyttä, luotettavuutta, oma-aloitteisuutta, ja terveyttä sekä riittävää suomen kielen taitoa.

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 80 osaamispistettä ja valinnaisia 65 osaamispistettä.


Pakolliset tutkinnon osat:


Toiminta maatalousalalla, 15 osp
Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen, 15 osp
Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen, 40 osp
Maatalousyrittäminen, 10 osp


Valinnaiset osat (HOKSin mukaan):


 Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen 20 osp
 Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
 Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 osp
 Luonnonvara-alan asiakaspalvelutyössä toimiminen 10 osp
 Luonnonvara-alan työtehtävässä toimiminen 5 osp
 Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 10 osp
 Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 15 osp
 Metsien hyödyntäminen 15 osp
 Peltokasvien tuottaminen 30 osp
 Rakentaminen maaseutuympäristössä 15 osp
 Raskaskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 osp
 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5 – 15 osp
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5 – 15 osp
Tutkinnon osa toisen osaamisalan pakollisista tutkinnon osista 10 – 20 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1 – 25 osp


Yhteiset tutkinnon osat 35 osp


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp


Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp


Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opiskelua, pääpaino on työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, työssä oppien. Opiskelijoiden osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

2,5 - 3 vuotta