selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
5.9.2023 →
opiskelun laajuus
25 osaamispistettä
haku alkaa
27.4.2023
haku päättyy
25.8.2023

Kuvaus

Opiskelija osaa

- työskennellä valitun mielenterveys- ja päihdetyön menetelmän mukaan
- kohdata kriisissä olevan asiakkaan
- kehittää omaa ammattitaitoaan.

Suoritettava tutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon osa

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus sopii henkilöille, joilla on sosiaali- tai terveysalaan, kasvatus- ja ohjausalaan tai muuhun mielenterveys- ja päihdetyön osaamista vaativaan alaan liittyvät perustiedot ja -taidot sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaisiin liittyvää työkokemusta.


5.9.2023 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
19.9.2023 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
26.9.2023 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
3.10.2023 Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen
10.10.2023 Kriisityön periaatteet ja menetelmät
24.10.2023 Oman ammattitaidon kehittäminen
7.11.2023 Toiminta laajentuvassa yhteisössä
21.11.2023 Yhteisöllisyyttä ja jaettua asiantuntijuutta vahvistavien menetelmien käyttäminen
5.12.2023 Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen


Toteutus
Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tutkinnon osan suorittamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla asiakkaan ja tämän lähi- ja läheisverkostojen kanssa ehkäisevän, hoidollisen, kuntouttavan, asumispalveluja tukevan, toipumista edistävän tai haittoja vähentävän mielenterveys- ja päihdetyön ympäristössä.

Voit suorittaa opinnot joko oppisopimuksella tai päiväopiskelijana.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä alan aidoissa työtehtävissä.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

HUOM! alaikäisen turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö)

Lisätietoja:
Susanna Kuhno, susanna.kuhno@poke.fi, p. 040 5649 346
Olli Konttinen, olli.konttinen@poke.fi, p. 040 1489 330

Osallistumismaksu on 100 euroa. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.