selaa koulutuksia
Perustutkinto

Sahaprosessinhoitaja - Puuteollisuuden perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Viitasaari
opiskelun ajankohta
22.8.2022 - 31.5.2024
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
17.1.2022
haku päättyy
31.7.2022

Kuvaus

Koulutuspaikkakunta: Viitasaari/Äänekoski (soveltuvin osin)

Kotimaisen puurakentamisen nouseva trendi heijastuu puuteollisuuden alkutuotantoon sahoille ja höyläämöille työvoimapulana. POKE tarjoaa uuden mallin mukaista puualan perustutkintokoulutusta, joka järjestetään yrityskumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Sahaprosessinhoitajan keskeistä osaamista on toimia turvallisesti valitsemissaan sahateollisuuden
työtehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hänellä on
kokonaiskäsitys sahatavaran tuotantoprosessista, jatkojalostuksesta ja tuotteiden laadusta, ja hän
osaa ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat. Sahaprosessinhoitaja voi toimia sahateollisuuden erilaisissa valmistus- tai jalostusprosessin käyttö- ja valvontatehtävissä
esimerkiksi sahalaitoksen tai sahatuotteiden jatkojalostuksen työvaiheissa.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu jo puuteollisuuden alalla työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan sahateollisuuden osaamisalalle, ja puualasta kiinnostuneille vasta-alkajille, tai kokeneemmille alan
vaihtajille, jotka etsivät nopeaa väylää perustutkintoon ja työllistymiseen sahateollisuuden parissa.

Koulutuksessa opit:
• Puuteollisuuden tuotantoprosessityöskentelyn, häiriöttömän
toiminnan, ja kunnonvalvonnan.
• Raaka-aineen käytön ja laadunvarmistuksen.
• Sahateollisuuden tuotteiden tuottavat ja taloudelliset
valmistusprosessit ja prosessinohjauksen.
• Mekaanisen metsäteollisuuden työympäristöissä ja työyhteisössä
toimimisen.
• Lisäksi voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi
sopivan opiskelupolun puu- ja sahateollisuuden monipuolisiin
työtehtäviin.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena
seudun puunjalostusyrityksissä. Lähiopiskelupaikkana soveltuvin osin Viitasaari tai Äänekoski.
Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle
laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Puuteollisuuden perustutkinto
suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.