selaa koulutuksia
Lyhytkurssi

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus 27.10.2020

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
27.10.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä
20.10.2020

Kuvaus

Klo 09-17, POKE Työelämäpalvelut/Viita-luokka, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski

Hanki valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeanlaiseen toimintaan erilaisissa pelastus-,
hätäensiapu- ja väkivaltatilanteissa työpaikallasi. Koulutuksella varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastyössä olevan henkilökunnan turvallisuus ja näin ennalta ehkäistään uhkatilanteita,
sekä minimoidaan mahdollisten uhkatilanteiden seurauksia. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut
saa sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä (esim.
sairaalat, terveyskeskukset, hoitokodit, palvelutalot) toimiville henkilöille.

SISÄLTÖ

Koulutus antaa valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta
silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla. Koulutuksessa käydään läpi
uhkatilanteiden ennaltaehkäisyä ja opitaan oikeat toimintamallit aggressiivisen
henkilön kohtaamiseen.

• koulutuksen avaus ja tavoitteet
• riskienhallinta
• turvallisuuskulttuuri
• omavalvonta
• vastuu ja velvollisuudet
• turvallisuuden osa-alueet: toiminnan turvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus,
rikosturvallisuus, ympäristöturvallisuus, tietoturvallisuus, varautuminen ja
valmiussuunnittelu, palo- ja pelastusturvallisuus ja henkilöturvallisuus
• käytäntöjen kehittäminen omassa työssä
• kurssikoe

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan yhden päivän mittaisena päiväkoulutuksena (8 oppituntia).
Koulutukseen kuuluu teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoittelua sekä kirjallinen
koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön
SPEK:in myöntämän sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin, joka on voimassa viisi
vuotta.

Hinta: 124 e (sis. alv 24 %)

Lisätietoja:Työelämä- ja yrityspalvelut, puh. 040 7120 923, myynti[at]poke.fi.

Koulutus järjestetään osoitteessa: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Opinahjontie 1,44120 Äänekoski.

ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta