selaa koulutuksia
Perustutkinto

Tuloksellinen yritystoiminta ja laskutus, liiketoiminnan perustutkinnon osat

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
25.1.2024 - 20.6.2024
opiskelun laajuus
35 osaamispistettä
haku alkaa
10.10.2023
haku päättyy
15.1.2024

Kuvaus

Taloudellisten tunnuslukujen ja laskutuksen ymmärrystä tarvitaan kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä taloudelliseen ja tulokselliseen ajatteluun ja toimintaan. Koulutuksen aikana opiskelija oppii hoitamaan myös yrityksen laskutusta ja reskontraa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi yrityksen perustamiseen ja tuloksellisen yritystoiminnan toteuttamiseen liittyviä sisältöjä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus ei vaadi aiempaa koulutusta tai kokemusta. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan liiketoiminnan perustutkintoa.

Koulutuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan perustutkinnon Tuloksellinen toiminta -tutkinnon osa (20 osp) sekä Laskutus ja reskontra -tutkinnon osa (15 osp). Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä noin kaksi päivää viikossa, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti alkuviikon päiviin (ma ja ti). Lisäksi koulutuksessa on etäopiskelua. Mikäli opiskelijalla on suunnitelmissa koko tutkinnon suorittaminen, voi hän jo näiden tutkinnon osien aikana suorittaa yhteisiä tutkinnon osia. Tällöin lähiopetuspäiviä viikossa saattaa olla enemmän kuin kaksi päivää. Työelämässä oppimista on kahdeksan viikkoa, jonka aikana suoritetaan näytöt. Opiskelija pyrkii hankkimaan työssäoppimispaikan itse ennen työelämässä oppimisen alkamista, mutta opettaja auttaa tarvittaessa paikan hankkimisessa. Työssäoppimispaikaksi soveltuvat kaikki työpaikat, joissa opiskelija pääsee selvittämään työpaikan toiminnan tuloksellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hoitamaan laskutusta.Koulutuksen sisällöt:

taloudellisen ajattelun perusteet
liiketoiminnan perusteet
tuloksellinen yritystoiminta
yritystoiminnan matematiikka
laskutus ja reskontra
velkasuhteiden lakitieto ja perintä
työelämässä oppiminen
yhteisiä tutkinnon osia tarvittaessa


Opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen keittämissuunnitelma HOKS.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.