selaa koulutuksia
Perustutkinto

Tuloksellinen yritystoiminta, liiketoiminnan perustutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
26.1.2023 - 20.4.2023
opiskelun laajuus
20 osaamispistettä
haku alkaa
19.5.2022
haku päättyy
20.1.2023

Kuvaus

Taloudellisten tunnuslukujen ymmärrystä tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä taloudelliseen ja tulokselliseen ajatteluun ja toimintaan organisaatio-, yksikkö- ja yksilötasolla. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi yrityksen perustamiseen ja tuloksellisen yritystoiminnan toteuttamiseen liittyviä sisältöjä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus ei vaadi aiempaa koulutusta tai kokemusta. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan liiketoiminnan perustutkintoa.

Koulutuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan perustutkinnon Tuloksellinen toiminta -tutkinnon osa (20 osp). Koulutukseen sisältyy lähiopetusta noin 2 päivää viikossa. Lisäksi koulutuksessa on etäopiskelua. Mikäli opiskelijalla on suunnitelmissa koko tutkinnon suorittaminen, hän voi jo tämän tutkinnon osan aikana suorittaa myös yhteisiä tutkinnon osia. Tällöin lähiopetuspäiviä saattaa olla enemmän kuin 2 päivää viikossa. Työelämässä oppimista on 4 viikkoa, jonka aikana suoritetaan myös näyttö. Opiskelija pyrkii hankkimaan työssäoppimispaikan itse ennen työelämässä oppimisen alkamista, opettaja auttaa tarvittaessa paikan hankkimisessa. Työssäoppimispaikaksi soveltuvat lähes kaikki työpaikat. Opiskelijalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus päästä selvittämään työpaikan toiminnan tuloksellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Koulutuksen sisällöt:

- taloudellisen ajattelun perusteet
- liiketoiminnan perusteet
- tuloksellinen yritystoiminta
- yritystoiminnan matematiikka
- työelämässä oppiminen
- yhteisiä tutkinnon osia tarvittaessa

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.