selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Tuoteryhmätyöskentely, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa (myös verkko- ja etäopintoina)

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
6.9.2023
haku päättyy
31.12.2023

Kuvaus

Koulutuksessa opitaan tuoteryhmän ylläpitoa, myynnin kehittämistä ja visuaalista myyntityötä. Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia logistisen prosessin mukaisesti, valvoa tuotetoimituksia, toteuttaa tuoteryhmän visuaalista esillepanoa ja kehittää tuoteryhmää. Koulutuksen kautta saat myynnin osaamisen osa-alueisiin lisää tietoa, sekä varmuutta tuoteryhmän hallintaan.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on liiketoiminnan ammattitutkinto?

Liiketoiminnan ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka korvaa aiemman myynnin ammattitutkinnon.

Koko tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Halutessasi voit suorittaa myös yksittäisen tutkinnon osan.

Myynnin suuntautumisessa opiskelet seuraavat tutkinnon osat:

Pakollinen tutkinnon osa:

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat I:

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (60 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat II joista valitaan vain yksi:

Tuoteryhmätyöskentely (60 osaamispistettä)

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus (60 osaamispistettä)

Tai jokin muu tutkinnon osa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on suoritettu osa liiketoiminnan ammattitutkinnosta, kaupallisen alan koulutus tai kokemusta kaupan alalta. Tutkinnon osa soveltuu myös perus- tai ammattitutkinnon täydennyskoulutukseksi.

Koulutuksessa suoritat Tuoteryhmätyöskentely- tutkinnon osan liiketoiminnan ammattitutkinnosta (60 osp).

Koulutuksessa opit:
· toimimaan logistisen prosessin mukaisesti
· valvomaan toimituksia sekä tilaustarpeita kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta
· toteuttamaan houkuttelevia esillepanoja
· kehittämään tuoteryhmää kaupallisen esillepanon näkökulmasta
· kehittämään asiakaslähtöistä liiketoimintaa sekä myyntiä
· hinnoittelua, tunnuslukujen ja kannattavuuden seurantaa
· hallitsemaan Office365 (Excel, PowerPoint, Word) ohjelmia työskentelyn tueksi

Lähiopetusta on noin 2-3 päivää viikossa. Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Työssäoppimista on 8 viikkoa, jonka aikana suoritetaan näyttö. Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan itse ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkamista. Työssäoppimispaikoiksi soveltuvat esimerkiksi myymälät, erikoisliikkeet ja yritykset. Tarvittaessa opettaja auttaa työssäoppimispaikan hankkimisessa.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Koulutuksen loppuvaiheessa opiskelijan kanssa luodaan jatkosuunnitelma.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Yksittäinen tutkinnon osa 100 euroa. Koko tutkinto 300 euroa. Oppisopimuksella opiskelevalle maksuton.

Osatutkinnon suorittaminen vie n 6-9 kuukautta. Koko ammattitutkinnon suorittaminen noin 1-1,5 vuotta. Tarkempi opintojen laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.