selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
8.10.2020 - 31.12.2020
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
25.5.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen on Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa. Koulutuksen voi suorittaa joko erillisenä kokonaisuutena tai osana Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suoritusta.

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen tutkinnon osa suoritetaan pakollisena tutkinnon osana sekä talous- että henkilöstöhallinnon osaamisalalla.

Suoritettava tutkinto:

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen -tutkinnon osa

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on liiketoiminnan erikoisammattitutkinto?

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen -tutkinnon osan koulutuksen tavoitteena on oppia suunnittelemaan oman vastuualueen liiketoimintaa. Toimintaympäristön havainnointi ja siinä tapahtuvien muutosten analysointi eri tietolähteitä hyödyntäen luo pohjan liiketoiminnan suunnittelulle.

Tutkinnon osan suorittamisen tavoitteena on luoda hyvät valmiuden ja perusosaaminen eri osaamisalojen valinnaisten tutkinnon osien opintoihin.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittaneiden osaaminen vaihtelee osaamisaloittain riippuen siitä, mistä valinnaisista tutkinnon osista tutkinto muodostuu.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää hyvää liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutustaitoa sekä tehtävissä tarvittavaa vieraan kielen kielitaitoa.

Koulutuksessa opit:

● seuraamaan ja analysoimaan toimintaympäristön muutoksia

● arvioimaan muutostarpeita

● tuntemaan keskeisen lainsäädännön

● hyödyntämään erilaisia tunnuslukuja ja mittareita

● kokoamaa tulostietoja

● laatimaan liiketoimintaan liittyviä suunnitelmia

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen on Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinnon osa suoritetaan liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä.

Kysy myös opiskelumahdollisuutta oppisopimuksella.

Oppisopimuksella opiskelevalle maksuton. Ilman oppisopimusta 150 euroa.

Osatutkinnon suorittaminen vie n 3 kuukautta. Koko erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1,5 vuotta. Tarkempi opintojen laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.