selaa koulutuksia
Oppimaan

Puuteollisuuden perustutkinto

Puuteollisuuden perustutkinto

Osaamisala

 • Puusepänteollisuus
 • Puurakenneteollisuus
 • Puulevyteollisuus

Ammattinimike

 • Puuseppä
 • Teollisuuspuurakentaja
 • Levyprosessinhoitaja

Koulutuspaikka

 • Työpaikoilla oppisopimuksella tai koulutussopimuksella

Puuteollisuuden perustutkinnon toteutus on räätälöity yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti työpaikoilla. Puuteollisuuden perustutkinto on jatkuvassa haussa, ja aloitusajankohta on joustava opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan.

Puuteollisuuden perustutkinto ei ole yhteishaussa 2022.

Oppimisympäristöt

Osaamista hankitaan työpaikoilla ja itsenäisellä opiskelulla.

Mitä ala edellyttää?

 • Kädentaitoja
 • Kiinnostusta koneiden ja laitteiden käyttöön ja tekniikkaan
 • Ongelmanratkaisukykyä
 • Yhteistyötaitoja
 • Asennetta ja motivaatiota uuden oppimiseen
 • Työturvallisuusasioiden tärkeyden ymmärtämistä

Mihin töihin?

 • Puuseppä toimii puusepän-, rakennuspuusepän-, ja levykalustetuotteiden valmistusprosesseissa ja CNC-tekniikkaa hyödyntävän yrityksen erilaisissa työtehtävissä.

Puusepän työtehtäviä ovat mm. huonekalujen ja kalusteiden valmistus, CNC-koneen ohjelmointi ja käyttö, sisustus- ja sisärakentamisen puutyöt, kokoonpano- ja varustelutyöt, prototyyppivalmistus ja teollisuusrobotin käyttötehtävät.

 • Teollisuuspuurakentaja toimii prosesseissa, joissa valmistetaan puurakenteita ja niiden osia, kuten CLT-, hirsi- ja muita massiivipuurakenteita sekä puurakenteisia elementtejä ja muita jatkojalosteita.

Työtehtäviä ovat osien valmistus-, kokoonpano- ja varustelutehtävät, CNC-koneen ohjelmointi ja käyttötehtävät sekä 3D-mallinnus.

 • Levyprosessinhoitaja työskentelee turvallisesti tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet.

Työtehtäviä ovat puulevyteollisuuden, kuten vaneri- tai lastulevyn erilaiset valmistus- tai jalostusprosessin työtehtävät.

Hae koulutukseen täältä

Poken hakijan opas

Lisätietoja antaa

Palvelualat, Tekniikan alat, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Lahti Marko
matkapuhelin: 040 5640 940
sposti: marko.lahti@poke.fi