selaa koulutuksia
Ajankohtaista

Englantia oppii paremmin kokkailen tai ajoreittiä suunnitellen

Kieltenopettaja Anni Hiekkavirta halusi kokeilla uudenlaista tapaa opettaa englantia ja alkoi suunnitella, kuinka englantia voisi opiskella eri aloilla niin, että opiskelu olisi innostavaa ja mielekästä, ja oman alan sanasto tulisi tutuksi.

– Kun opiskelija pääsee tekemään jotain, mistä tykkää ja josta on ylpeä, siitä haluaa puhua. Kielten oppiminen on ammattiopistossa eri asia kuin peruskoulussa. On paljon opiskelijoita, jotka luulevat, että heillä on huono kielitaito, vaikka pystyvät ihan helposti puhumaan 20 minuuttia englantia, sanoo Hiekkavirta.

Kokeilu alkoi Poken Viitasaaren yksikön kokkiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat jaettiin pieniin ryhmiin, ja jokainen ryhmä valitsi yhden maan, jonka ruokakulttuurista he tekivät englanniksi esitelmän. Sen jälkeen ryhmät valmistivat tämän maan ruokia. Kun ruuat olivat valmiita, ne esiteltiin muulle ryhmälle englanniksi.

-Samalla, kun opiskelijat valmistivat ruokia, minä kiertelin ja kyselin englanniksi ruuasta ja sen valmistamisesta. Opiskelijat valmistivat esimerkiksi venäläisiä blinejä, ranskalaista sipulikeittoa, japanilaisia kanavartaita ja tietenkin italialaista pitsaa. Opiskelijat sanoivat, että tällä tavalla on paljon mielekkäämpää opiskella englantia. Tämä sopi myös erittäin hyvin heidän oppimistavoitteisiinsa, joista yksi on monikielisessä ja -kulttuurisessa maailmassa toimiminen, hän sanoo.

Uusi tapa opettaa kieliä osana ammattiopintoja vaatii innostusta ja yhteistyötä myös ammattiopettajan kanssa. Seuraavaksi Hiekkavirta suunnitteli yhdessä Äänekosken Piilolan logistiikan opettajan Tuomas Leppäsen kanssa päivän logistiikan opiskelijoille.

– Tavoitteena on löytää kieltenopiskelusta ja ammattiaineista yhtenevä kohta niin, että asian opiskelu englanniksi olisi luontevaa ja että se palvelisi myös ammattiopintoja. Silloin opiskelijat näkevät, mikä kielen rooli voi olla omalla alalla, sanoo Hiekkavirta.

Logistiikan alalla kansainvälinen liikenne koskettaa yhä useampaa työelämässä. Niinpä opettajat suunnittelivat päivän, jossa karttatehtävän avulla kuljettiin Ruotsin halki. matkan varrella tuli erilaisia, oikeita tilanteita vastaan, kuten tullissa asioiminen englanniksi.

-Päivä oli pitkä ja väsyttäväkin, mutta jälkikäteen opiskelijat kehuivat sitä. Päivän aikana heille selvisi, millaisissa tilanteissa kieltä voi ulkomailla tarvita. Aion jatkaa tätä toimintaa. Esimerkiksi autoalalla englannin kieli on tärkeässä roolissa. Seuraavaksi suunnittelemmekin vastaavaa päivää autoalalle.

Hiekkavirta myös huomasi, että kun ollaan pienemmissä ryhmissä, kynnys puhua englantia madaltuu. Hän kehuu opiskelijoiden kielitaitoa: englannin puhuminen on vahvaa, mikä johtunee siitä, että nuoret pelaavat tietokonepeljä ja katsovat elokuvia.

-Tärkeintä on, että opiskelijalle tulee tunne, että pystyn tähän ja olen ylpeä kielitaidostani. Jos kokemus on, etten osaa, niin kielitaito ei kehity, mutta positiivinen palaute ja onnistuminen kantavat eteenpäin, sanoo Anni Hiekkavirta.