selaa koulutuksia
Biotalouskampus

Opetusnavetta

Opetusnavetta

Tarvaalan opetusnavetassa on 30-40 lehmää. Lehmistä Ayrshire -rotuisia on noin 20 kpl, Holstein –rotuisia on 15 kpl, pohjoissuomenkarjaa eli Lapinlehmiä on tällä hetkellä yksi ja samoin yksi Jersey -lehmä. Nuorkarjaa on noin 10 kpl. Lehmävasikat jäävät uudistukseen ja sonnivasikat sekä liharotuiset lehmävasikat lähtevät välitykseen noin kahden viikon iässä. Keskituotos vuonna 2019 oli 9670 kg maitoa/lehmä. Koko vuonna maitoa tuotettiin meijeriin 338 000 kg. Tarvaalan karjan keskipoikimakerta vuonna 2018 oli 2,6. Hiehot poikivat keskimäärin 24,6 kk:n iässä.

Oppilaitoksen navetta on rakennettu vuonna 1977 ja sitä on peruskorjattu vuonna 2002, jolloin siitä tehtiin pihatto ja hankittiin lypsyrobotti. Navetan tiloja on kunnostettu jatkuvasti, ja viimeksi on uusittu lypsyropotti maaliskuussa 2019.

Video lypsyropotin vaihtamisesta maaliskuussa 2019

Lehmärodut:

Ayrshire (Ay)

Alkuperämaa: Skotlanti, Ayrshiren maakunta

Lehmien keskimääräinen elopaino: 573 kg

Keskituotos vuonna 2018 oli 9310 kg maitoa. Keskimääräinen rasvapitoisuus oli 4.46% ja valkuaispitoisuus 3.58%.

Ayrshiren tunnusmerkkejä ovat korkea tuotos, korkeat pitoisuudet, vahvat sorkat, hyvä hedelmällisyys, erinomainen utareterveys, helpot poikimiset ja toimiva rakenne. Lehmä on äritykseltään ruskean ja valkoisen kirjava. Näitä lehmiä pidetään hyvinä laiduntajina ja erilaisiin tuotantojärjestelmiin sopivina.

Holstein (Hol)

Alkuperämaa: Pohjois-Hollanti, Friesland

Lehmien keskimääräinen elopaino: 618kg

Keskituotos vuonna 2018 oli 10 360 kg maitoa. Keskimääräinen rasvapitoisuus on 4.16% ja valkuaispitoisuus 3.47%.

Musta-valkoinen holstein-friisiläinen on maailman yleisin lypsyrotu. Ensimmäiset holsteinit tulivat Suomeen 1960-luvulla Ruotsista. Maassamme rotu on noussut yleisimmäksi lypsyroduksi. Rodun vuosittaisen maitotuotoksen ennätys on ollut yli 21 000 maitokiloa. Holstein tunnetaankin sen hyvästä tuotantokyvystä. 43,3 % Suomen karjantarkkailussa olevista lypsylehmistä oli holstein -rotuisia vuonna 2015.