selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opintojen keskeyttäminen

Opintojen keskeyttäminen

Sinulla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutesi siksi ajaksi, kun olet suorittamassa asevelvollisuutta, vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. Opiskeluoikeus voidaan keskeyttää ajaksi, jonka saat sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Väliaikainen keskeytys voidaan tehdä myös muusta perustellusta syystä.

Keskustele etukäteen tilanteestasi vastuuopettajan, opinto-ohjaajan  tai kuraattorin kanssa ennen lopullista päätöstäsi.

Sinun tulee ilmoittaa opiskelusi keskeyttämisestä kirjallisesti lomakkeella. Täytä lomake ja esitä se vastuuopettajallesi ja sen jälkeen koulutusjohtajalle, joka tekee päätöksen keskeyttämisestä. Täytä myös lomake, jolla kerätään seurantaa varten tiedot keskeyttämisen syistä.

Ennen opintojesi keskeyttämistä luovuta takaisin kaikki oppilaitoksesta saamasi työvälineet ja avaimet sekä maksa laskusi.

Opintotoimisto antaa sinulle otteen opintosuoritusrekisteristä, johon on merkitty suorittamasi opinnot arvosanoineen.