selaa koulutuksia
Työelämälle

Rekrytoinnin tuki

Rekrytoinnin tuki

Markkinoi avoimia työpaikkoja opiskelijoillemme sosiaalisen median avulla!

Liity Facebookissa ryhmäämme Osaajia työelämään – etsitään osaajaa

Tee ryhmän sivulle julkaisu, jolla tiedotat vapaista työpaikosta.

Facebook-ryhmä on julkinen. Tarvitset julkaisun tekemiseen Facebook-tunnukset.

Rekrytointi- ja yhteishankintakoulutukset

Voimme yhdessä suunnitella ja toteuttaa ko. koulutusta Keski-Suomen alueella. Koulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana.

Lisätietoja:

ELY-keskuksen sivuilta (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyovoimakoulutus#.Wp6LjSiLSUk)

TE-palvelujen sivuilta  Rekrykoulutus  (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/etsi_tyontekijaa/rekrykoulutus/index.html)

Täsmäkoulutus (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/tasmakoulutus/index.html)

Muutoskoulutus (http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/muutoskoulutus/index.html)

Oppisopimus

Työnantajille oppisopimuskoulutus tarjoaa työelämälähtöisen ja tehokkaan keinon saada nopeasti uusia osaajia ja osaamista yrityksen tarpeisiin.

  • Koulutuksen edellytyksenä on aina päätoiminen työ- tai virkasuhde
  • Koulutus johtaa samaan tutkintoon tai osa-tutkintoon kuin oppilaitoksessa järjestettävä koulutus
  • Koulutus on maksutonta, koulutettavan oltava vähintään 15-vuotias
  • Oppisopimuksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti
  • Opiskelu etenee henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti työpaikalla ja oppimista täydennetään tietopuoliselle koulutuksella oppilaitoksessa