selaa koulutuksia
FAQ

Usein kysytyt kysymykset

Yhteishaku

 • Jos ensisijaisia hakijoita on vähemmän kuin aloituspaikkoja, saavatko kaikki ensisijaiset hakijat opiskelupaikan?

  Kyllä, jos hakija täyttää kaikki valintakriteerit eli hänellä on tarvittava suomen kielen taito ja ammatissa vaadittava terveydentila.

 • Huomioidaanko valintaa tehdessä todistuksesta pelkästään ysiluokan kevään numeroita vai vaikuttavatko esimerkiksi kasiluokan numerot valintaan?

  Yhteishaun valinnassa katsotaan vain 9. luokan päättötodistusta, mutta todistuksessa on aiemmin päättyneiden yhteisten aineiden ja numeroin arvioiduin valinnaisaineiden arvosanoja, jotka otetaan huomioon.  Poken aloille vaikuttavat perusopetuksen päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo ja taito- ja taideaineiden painotettu keskiarvo eli arvosanat liikunnassa, käsityössä, kotitaloudessa, musiikissa ja kuvaamataidossa. Pisteet lasketaan kolmen parhaan taito-taideaineen arvosanoista.

 • Montako lisäpistettä peruskoululaiset saavat yhteishaussa?

  Saat 6 pistettä, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän samana tai edellisenä vuonna, kun haet.
  Saat 6 pistettä, jos olet suorittanut jonkin seuraavista samana tai edellisenä vuonna, kun haet:

  • kymppiluokan (vähintään 1100 tunnin laajuinen lisäopetus)
  • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen, VALMA/TELMA (vähintään 30 osaamispistettä)
  • kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan (vähintään 28 opiskelijaviikkoa)
  • maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, LUVA (vähintään 25 kurssia)

  Saat 2 pistettä ammatillisesta koulutuksesta, jonka olet hakulomakkeessa merkinnyt ykköshakutoiveeksi.
  Lisätietoa opintopolku.fi

 • Onko Poken eri aloilla keskiarvorajoja?

  Keskiarvo ei yksin vaikuta yhteishaussa, koska hakupisteisiin vaikuttaa niin moni asia. Opintopolku.fi -palvelussa selviää, mistä hakupisteet muodostuvat. Yhteishaussa hakupisteitä saa seuraavasti:

  • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:
  • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta
  • 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
  • 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista
  • 1 – 3 pistettä työkokemuksesta
  • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
  • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.
 • Jos pisteet riittävät ensisijaiseen hakutoiveeseen niin saako kirjeitä toissijaisista hakutoivepaikoista, mikäli pisteet riittävät niihinkin?

  Jos pisteet riittävät, hakija valitaan ensisijaiseen koulutukseen. Tästä koulutuksesta hänelle lähtee valintakirje. Hakijalle tarjotaan vain se yksi koulutus, ja muut hakukohteet raukeavat. Jos siis hakija haluaa haun jälkeen kolmostoiveena olevaan koulutukseen, hänen on haettava sinne uudelleen jatkuvan haun kautta.

 • Miten saan tiedon opiskelijavalinnasta?

  Opiskelupaikan saaneille lähetetään henkilökohtainen kirje kotiosoitteeseen. Luvan antaneille lähetetään sähköinen  valintakirje hakijan Opintopolun hakulomakkeeseen antamaan sähköpostisosoitteeseen.

Jatkuva haku

 • Mitä tarkoittaa jatkuva haku?

  Jatkuva haku on toinen pääväylä hakeutua opiskelemaan ja hakea voi ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa voit hakea ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai haluamaasi tutkinnon osaan. Jos et vielä tiedä, mikä olisi sinulle soveltuvin tutkinto, voit jättää avoimen hakemuksen. Haku tehdään sähköisesti oppilaitoksen sivuilla. Ohjaamme mielellämme koulutukseen hakemista koskevissa asioissa. Lisätietoja saat hakijapalveluista puh. 040 7120 935

 • Mitkä ovat jatkuvan haun valintaperusteet?

  Valintaperusteet ovat:

  • riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen
  • soveltuvuus alan työtehtäviin
  • haastattelun tai valintakokeen pistemäärä
  • riittävä suomen kielen taito
  • koulutustarve

Haku

Opiskelupaikan vastaanottaminen

 • Mitä pitää tehdä, jos ei halua yhteishaussa saamaansa paikkaa, vaan toiselle alalle?

  Kannattaa ottaa varmuuden vuoksi opiskelupaikka vastaan. Sen voi tarvittaessa perua myöhemmin. Kevään yhteishaussa vapaaksi jääneet paikat laitetaan jatkuvaan hakuun, jonka kautta otetaan uusia opiskelijoita sitä mukaa, kun aloilla on vapaita paikkoja tarjolla.

 • Miten opiskelupaikka otetaan vastaan?

  Kotiin lähetettävässä kirjeessä on ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen.

 • Voiko ammatillisen perustutkinnon todistuksella päästä korkeakouluun?

  Kyllä voi. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneelle ovat kaikki ovet avoinna jatko-opiskeluun. Ammattiopiston jälkeen voi jatkaa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Monet jatkavat opintojaan ammattiopiston perustutkinnon jälkeen, vaihtavat alaa toiseen ammattiin, jatkokouluttautuvat (esim. suorittavat alansa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon) tai jatkavat opintoja korkeakouluun.

 • Onko Pokella matematiikkaa, äidinkieltä, kieliä ja muita yleisiä aineita?

  Kyllä. Näiden yhteisten aineiden virallinen nimi on yhteiset tutkinnon osat eli tuttavallisemmin ”ytot”.

  Esimerkiksi äidinkielessä paneudutaan oman ammattialan teksteihin ja asiakirjoihin, kielissä opiskellaan oman ammattialan sanastoa, matematiikassa lasketaan laskuja, joita tarvitsee tulevassa ammatissa jne.

  Yhteiset tutkinnon osat on ryhmitelty kolmeen osaan: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä koostuvat pakollisista 26 osp ja valinnaisista 9 osp.

Oppisopimus