selaa koulutuksia
Biotalouskampus

ForesTori

ForesTori

ForesTorin osa-alueina ovat metsä-, maatalous- sekä logistiikka-alan raskaan kaluston huolto- ja kunnossapitokoulutuksen, metsäalan kuljettajakoulutuksen sekä puutavarakuljettajakoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen. ForesTorissa yhdistyy laajasti koko POKEn tekniikan osaaminen, johon liittyy Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin koulutus-, tutkimus- sekä kehitystoiminta.

ForesTori liittyy olennaisesti Tarvaalan Biotalouskampukseen ja samaan aikaan hallin viereen rakennettavaan bioterminaaliin. Bioterminaalia voidaan käyttää huolto- ja korjauskaluston testausalueena ja ajoharjoittelupaikkana. Siinä tullaan myös tekemään biomateriaalien erilaisia käsittely- ja varastointikokeiluja.

ForesTorin toiminnot:

 • Korjaamohalli, jossa 2 kpl läpiajettavia väyliä, ja niissä kolme huoltopistettä ja pesupaikka
  • hallin koko 30 m x 16 m, vapaa korkeus 7 m
  • ajoväylällä teloja ja asennustöitä varten teräslevytys
  • siltanosturi, joka toimii koko hallin alueella
 • Hydrauliikka-oppimisympäristö
  • laitepöydät mittaus- ja testaustarkoituksiin, mahdollisuus kuormituskokeisiin
 • Muuten normaali korjaamovälineistö
 • Metsäopetuksen pienkalustotilat
 • Simulaattoriluokkatila
 • Ulkona kaluston karkeapuhdistuspaikka

Pääasiallisesti ForesToria tullaan käyttämään metsä- ja maatalousalan sekä logistiikan ammatillisessa koulutuksessa, mutta suunnitelmissa on myös laajaa yritysten henkilöstölle suunnattua lisä- ja täydennyskoulutusta.

ForesTorin toiminnan suunnitteluun liittyy erittäin vahvasti Biotar – Biotalouskampuksen osaamisalusta -hanke, jonka avulla kehitetään em. alojen koulutusta, Biotalouskampuksen resurssien käytön suunnittelua sekä teknisen osaamisen lisäämiseksi tähtääviä toimintoja. ForesTorin osalta kehitettävänä on osaamisen malli, miten raskaan kaluston koulutusta voidaan ammatillisen koulutuksen reformin myötä lähteä uudistamaan nykyistä enemmän työelämää palvelevaksi. Biotar-hankekokonaisuus toteutetaan Keski-Suomen liiton EAKR-rahoituksen turvin. Hankkeessa on mukana yrityksiä valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Bioenergia-alasta koko biotalouden osaamisen kehittämiseen

ForesTorin taustalla on POKEn pitkäjänteinen työ bioenergia-alan osaamisen kehittämisessä ja nyt kokonaisuudessaan biotalouden ammatillisen osaamisen kehittämisessä. POKE haluaa kehittää alaa yhdistämällä voimansa Biotalouskampuksella JAMKin ja yritysten kanssa. ForesTorin yhteydessä olevaa osaamista kehitetään toteutettavaksi työ-elämän tarpeiden mukaisesti myös Äänekoskella ja Viitasaarella, joissa hyödynnetään olemassa olevia tiloja ja resursseja.

Tutustu Forestoriin lyhyen videon avulla.