selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opinnot

Opinnot

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota päivitetään opintojen aikana.

Ammatillinen opiskelu on käytännönläheistä. Siinä korostuu taitojen hankkiminen harjoitellen. Opintojen alussa hankit alan perusosaamisen pakollisilla tutkinnon osilla. Sen jälkeen syvennyt laajan ammatin johonkin osa-alueeseen osaamisalaopinnoilla. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit hankkia osaamista sinua kiinnostavista osa-alueista.

Yhteisten tutkinnon osien opiskelulla hankit kaikissa ammateissa ja työtehtävissä tarvittavaa osaamista, saat valmiuksia työelämässä ja kansalaisena toimimiseen sekä vahvistat jatko-opintovalmiuksiasi.

Oppimisympäristöt monipuolistuvat. Opiskelet oppilaitoksen luokissa, työsaleissa, keittiöissä, työmailla, pelloilla ja metsissä. Verkossa opiskelu, erilaiset tietotekniikan sovellukset ja virtuaaliympäristöt lisääntyvät ja monipuolistavat oppimisen tapoja. Osan opiskelusta teet työpaikoilla aidoissa ympäristöissä.

Työpaikoilla opiskelet joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Nykyisin oppisopimuksen voi tehdä paitsi koko tutkinnon opiskeluun myös tutkinnon osittain. Lisätietoa löydät kohdasta Työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen.

Kun olet saavuttanut ammatillisten opintojen tutkinnon osassa määritellyn osaamisen, osoitat sen näytössä. Siinä teet käytännön työtehtäviä aidossa työelämässä työtilanteissa ja –prosesseissa. Arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin ja näytön arvioivat työelämän edustaja ja opettaja yhdessä.

Saavutettuasi tavoitteesi saat todistuksen ja lähdet ammattiosaajana työelämään tai jatko-opintoihin.