selaa koulutuksia
WindSoLab

WindSoLab

WindSolab-logo

Hankkeen päätavoitteena on luoda uudenlainen hiilineutraalin energiatuotannon huoltotoimien ja kunnossapidon osaamiskeskittymä, joka palvelee koko Keski-Suomen aluetta ja yritysten tarpeita.

Tavoitteena on myös tukea uusiutuviin energiatuotantomuotoihin siirtymistä ja niihin liittyvää yritystoimintaa sekä edistää maakunnan hiilineutraaliustavoitteiden täyttymistä.

Kehittämishankkeen rinnalla käynnistyvässä investointihankkeessa toteutettavien laitteistohankintojen kautta on tavoitteena laajentaa ja monipuolistaa Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston oppimisympäristöjä vastaamaan tämän toimialan ja alueen yritysten osaamistarpeita.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tavoitteena on aurinko- ja tuulienergiaratkaisujen yleistymisen kautta myötävaikuttaa kasvihuonepäästöjen vähenemiseen alueella ja tukea turvetuotannon alasajosta siirtymistä uusiutuvien energiamuotojen toimialaan.