selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskelijan toimeentulo, tuet ja etuudet

Opiskelijan toimeentulo, tuet ja etuudet

Katso kooste Hakijalle-sivustolta.

Opintotuki

Kela voi myöntää ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle opintotukea päätoimisiin opintoihin. Opinnot ovat päätoimisia, kun suoritat ammatillista perustutkintoa tai sen osaa tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta. Opintotukeen kuuluvat: opintoraha, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolainan valtiontakaus. Opiskelija voi saada yleistä asumistukea. Koulumatkatukea voi saada päivittäisiin koulumatkoihin. Ammatillisissa opinnoissa Kela myöntää tukea opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi.

Lue lisää koulumatkatuesta kelan sivuilta.

Kelan pikaopas opintoetuuksiin täällä.

Opintoraha

17 vuotta täytettyäsi voit saada opintorahaa. Sen määrään vaikuttaa ikä, asumismuoto, siviilisääty ja lasten lukumäärä.
Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahaa tai estää sen saamisen.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Voit saada oppimateriaalilisää jo 15- tai 16 –vuotiaana, jos vanhempiesi tulot ovat vuodessa 41 100 euroa tai vähemmän. Oppimateriaalilisän suuruus on 47,26 euroa kuukaudessa.
Jos voit saada oppimateriaalilisää ja et saa vielä opintorahaa, hae oppimateriaalilisää opintotukihakemuksella.

Opintolainan valtiontakaus

Voit rahoittaa opintojasi myös ottamalla pankista opintolainaa. Voit hakea valtiontakausta Kelasta. Opintolainan myöntää pankki.

Yleinen asumistuki

Voit saada yleistä asumistukea. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhdessä asumistukea. Lisätietoa saat www.kela.fi.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada työelämästä opiskelemaan siirtyvä päätoiminen opiskelija. Tuen myöntää Työllisyysrahasto.
Lisätietoja www.tyollisyysrahasto.fi

Opiskelu työttömänä

Katso ohjeita tyomarkkitori.fi -sivuilta.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto voi myöntää sinulle ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.
Lisätietoja

Koulumatkatuki

Voit saada tukea päivittäisiin koulumatkoihin, jos matka yhteen suuntaan on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Omavastuu on 43 e/kk.
Täytä hakemus koulumatkatuesta ja toimita se opintotoimistoon, Piilolassa neuvontaan. Lomakkeita saat oppilaitoksesta tai Kelan sivuilta. Lomake KM1
Jos käytät linja-autoa, saat erillisen ostotodistuksen oppilaitoksesta. Kun ostat matkalipun ostotodistuksella, maksat lipusta enintään 43 e/kk.
Sinun pitää hakea koulumatkatukea joka vuosi erikseen.

Miten tukea haetaan?

Voit hakea verkossa www.kela.fi/opiskelijat. Liitteeksi tarvittavan opiskelutodistuksen saat opintotoimistosta.
Kelan sivujen laskurilla voit tarkistaa saatko opintorahaa tai muuta opintotukea www.kela.fi/laskurit.

Muista ilmoittaa muutoksista

Sinun vastuullasi on ilmoittaa olosuhdemuutoksista välittömästi joko Kelan asiointipalvelussa tai opintotuen muutosilmoituksella, lomake OT15. Jos sinulle on maksettu tukea liikaa tai perusteettomasti, se peritään takaisin.

Lisätietoja

www.kela.fi/opiskelijat
www.facebook.com/opintotuki
Kelan Opiskelijan tuet –palvelunumero puh. 020 692 209