selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskelijan toimeentulo, tuet ja etuudet

Opiskelijan toimeentulo, tuet ja etuudet

Katso kooste Hakijalle-sivustolta.

Opintotuki

Kela voi myöntää ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle opintotukea päätoimisiin opintoihin. Opinnot ovat päätoimisia, kun suoritat ammatillista perustutkintoa tai sen osaa tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta. Opintotukeen kuuluvat: opintoraha, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolainan valtiontakaus. Opiskelija voi saada yleistä asumistukea. Koulumatkatukea voi saada päivittäisiin koulumatkoihin. Ammatillisissa opinnoissa Kela myöntää tukea opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi.

Lue lisää koulumatkatuesta kelan sivuilta.

Kelan pikaopas opintoetuuksiin täällä.

Opintoraha

17 vuotta täytettyäsi voit saada opintorahaa. Sen määrään vaikuttaa ikä, asumismuoto, siviilisääty ja lasten lukumäärä.
Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahaa tai estää sen saamisen.

Opintolainan valtiontakaus

Voit rahoittaa opintojasi myös ottamalla pankista opintolainaa. Voit hakea valtiontakausta Kelasta. Opintolainan myöntää pankki.

Yleinen asumistuki

Voit saada yleistä asumistukea. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhdessä asumistukea. Lisätietoa saat www.kela.fi.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada työelämästä opiskelemaan siirtyvä päätoiminen opiskelija. Tuen myöntää Työllisyysrahasto.
Lisätietoja www.tyollisyysrahasto.fi

Opiskelu työttömänä

Katso ohjeita tyomarkkitori.fi -sivuilta.

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto voi myöntää sinulle ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.
Lisätietoja

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen hakeminen uudistuu 1.8.2023 alkaen kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa (www.kela.fi/omakela). Jotta voit kirjautua OmaKelaan ja hakea tukea, tarvitset omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huolehdithan siis ajoissa, että sinulla on käytössäsi tunnukset tai varmenne.

Tuen hakeminen OmaKelassa nopeuttaa sen saamista. Jos kuljet koulumatkat linja-autolla, saat matkalipun useimmista matkalippuja myyvistä verkkokaupoista heti, kun olet lähettänyt hakemuksen.

Toisella asteella opiskeleva voi saada Kelasta koulumatkatukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 km pitkä.

Lisätietoja koulumatkatuesta on osoitteessa www.kela.fi/koulumatkatuki.

Muista ilmoittaa muutoksista

Sinun vastuullasi on ilmoittaa olosuhdemuutoksista välittömästi joko Kelan asiointipalvelussa tai opintotuen muutosilmoituksella, lomake OT15. Jos sinulle on maksettu tukea liikaa tai perusteettomasti, se peritään takaisin.

Lisätietoja

www.kela.fi/opiskelijat
www.facebook.com/opintotuki
Kelan Opiskelijan tuet –palvelunumero puh. 020 692 209