selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Jatko-opintoihin

Jatko-opinnot

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen yleinen jatko-opintokelpoisuus mahdollistaa opinnot ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ammatillisen perustutkinnon jo suorittanut voi etsiä opiskelumahdollisuuksia

 • korkea-asteen opinnoista
 • ammatillisesta koulutuksesta
  • tutkinnon osat perustutkinnoista
  • ammattitutkinnoista
  • erikoisammattitutkinnoista
 • oppisopimuskoulutuksena tutkintoja tai tutkinnon osia

Ammatillisen koulutuksen jatko-opintomahdollisuudet

Pokella on mahdollista opiskella monipuolisesti  ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Kysy lisää eri jatko-opiskelumahdollisuuksista Hakijapalveluista.

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen opiskeluvaihtoehdoista, hakemisesta ja valintaperusteista löydät tietoa  sivustolta www.ammattikorkeakouluun.fi  tai Opintopolusta.

Ammattikorkeaopintojen suuntautumisvaihtoehdoista löydät tietoa kunkin oppilaitoksen omilta sivuilta.

Käy keskustelemassa jatko-opintosuunnitelmistasi opinto-ohjaajan kanssa.

Syksyn 2020 korkeakoulujen yhteishaku

Yhteishaku on 2.-16.9.2020 klo 15.00.  Koulutustarjonta ja hakuinfo on Opintopolussa. 

Syksyn haussa on mukana lähinnä tammikuussa alkavia amk-koulutuksia.

Valinnan tulokset saadaan viimeistään 27.11. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 4.12. klo 15.

Haku tapahtuu sähköisesti. Hakijan on hyväksyttävä sähköisen asioinnin ehto. Kaikki opiskelijavalintaan liittyvä viestintä tapahtuu sähköisesti

Seuraa Oma Opintopolku-palvelua ja sähköpostiviestejä.

Korkeakoulujen kevään yhteishaun aikataulun 2020 muuttaminen

Kevään toisen yhteishaun osalta aikatauluja muutetaan seuraavasti (12.5.2020):

 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 15.7.2020
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15.00
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 3.8.2020 klo 15.00

Korkea-asteen valintaperusteet

Kevään yhteishaussa valinta tapahtuu todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Ammatillisen tutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 jälkeen suoritetut tutkinnot. Ammatillisen perustutkinnon pisteytysmallin löydät Ammattikorkeakouluun –sivustolta.

Ammatillisten arvosanojen todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, jotka ovat suorittaneet ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015 jälkeen ja 15.5.2020 mennessä.

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Pisteet lasketaan todistusvalintaa vasten molemmista tutkinnoista.

Ohjausta tarjolla

Hakuasioissa saat ohjausta omalta opinto-ohjaajaltasi. Sinun kannattaa käydä keskustelemassa suunnitelmistasi ja varmistamassa muutosvaiheen asioita.