selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Jatko-opintoihin

Jatko-opinnot

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen yleinen jatko-opintokelpoisuus mahdollistaa opinnot ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ammatillisen perustutkinnon jo suorittanut voi etsiä opiskelumahdollisuuksia

  • korkea-asteen opinnoista
  • ammatillisesta koulutuksesta
    • tutkinnon osat perustutkinnoista
    • ammattitutkinnoista
    • erikoisammattitutkinnoista
  • oppisopimuskoulutuksena tutkintoja tai tutkinnon osia

Ammatillisen koulutuksen jatko-opintomahdollisuudet

Pokella on mahdollista opiskella monipuolisesti  ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Kysy lisää eri jatko-opiskelumahdollisuuksista Hakijapalveluista.

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen opiskeluvaihtoehdoista, hakemisesta ja valintaperusteista löydät tietoa  sivustolta www.ammattikorkeakouluun.fi  tai Opintopolusta.

Ammattikorkeaopintojen suuntautumisvaihtoehdoista löydät tietoa kunkin oppilaitoksen omilta sivuilta.

JAMKin toisen haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta saat tietoja Kevään haku suomenkieliset AMK-tutkinnot – JAMK

Käy keskustelemassa jatko-opintosuunnitelmistasi opinto-ohjaajan kanssa.

Korkea-asteen vuoden 2021 aikataulut

7.1.-20.1.Ensimmäinen yhteishaku: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutus

17.-31.3.Toinen yhteishaku: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

31.5. viimeistään todistusvalintojen tulokset hakijoille

9.7. viimeistään valintojen tulokset hakijoille

16.7. opiskelupaikka otettava vastaan

2.8. päättyy varasijoilta hyväksyminen

2.8.-25.8. mahdolliset lisähaut

Haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Kaikki opiskelijavalintaan liittyvä viestintä tapahtuu sähköisesti.

Korkea-asteen valintaperusteet

Kevään yhteishaussa valinta tapahtuu todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Ammatillisen tutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 jälkeen suoritetut tutkinnot. Ammatillisen perustutkinnon pisteytysmallin löydät Ammattikorkeakouluun –sivustolta.

Ammatillisten arvosanojen todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, jotka ovat suorittaneet ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015 jälkeen ja 18.5.2021 mennessä.

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Pisteet lasketaan todistusvalintaa vasten molemmista tutkinnoista.

AMK-valintakoe järjestetään keväällä ajalla 31.5.–9.6.2021. Siitä löydät lisätietoa: www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

Syksyn yhteishaku

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku tehdään uudessa Opintopolussa. Koulutustarjonta julkaistaan viimeistään 18.6. osoitteessa Opintopolku

1.9. klo 8.00−15.9. klo 15.00 hakuaika

22.9. klo 15.00 hakemuksen liitteet tallennettava Opintopolkuun tai toimitettava korkeakouluun.

26.11. valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

3.12. klo 15.00 hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.

14.12. klo 15 varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Opinnot alkavat tammikuussa 2022.

Korkea-asteen opintoja ammatillisten opintojen aikana

Poken opiskelijana voit opiskella orientoivia verkko-opintoja jo ammattiin opiskellessasi. JAMK tarjoaa POKEn opiskelijoille maksuttomia opintoja, joita voit tehdä mistä käsin tahansa ja joustavasti omaan työjärjestykseen sovittaen.

Lisätietoja tarjolla olevista opinnoista, kursseista ja ilmoittautuminen.

Sovi oman opinto-ohjaajasi kanssa opinnoista.

Ohjausta tarjolla

Hakuasioissa saat ohjausta omalta opinto-ohjaajaltasi. Sinun kannattaa käydä keskustelemassa suunnitelmistasi.