selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Jatko-opintoihin

Jatko-opinnot

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen yleinen jatko-opintokelpoisuus mahdollistaa opinnot ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ammatillisen perustutkinnon jo suorittanut voi etsiä opiskelumahdollisuuksia

  • korkea-asteen opinnoista
  • ammatillisesta koulutuksesta
    • tutkinnon osat perustutkinnoista
    • ammattitutkinnoista
    • erikoisammattitutkinnoista
  • oppisopimuskoulutuksena tutkintoja tai tutkinnon osia

Ammatillisen koulutuksen jatko-opintomahdollisuudet

Pokella on mahdollista opiskella monipuolisesti  ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Kysy lisää eri jatko-opiskelumahdollisuuksista Hakijapalveluista.

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen opiskeluvaihtoehdoista, hakemisesta ja valintaperusteista löydät tietoa  sivustolta www.ammattikorkeakouluun.fi  tai Opintopolusta.

Ammattikorkeaopintojen suuntautumisvaihtoehdoista löydät tietoa kunkin oppilaitoksen omilta sivuilta.

Käy keskustelemassa jatko-opintosuunnitelmistasi opinto-ohjaajan kanssa.

Korkea-asteen haku 2021 ja hakuinfot

Ensimmäinen yhteishaku on 7.1.-20.1.2021

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutus

Toinen yhteishaku on 17.3.-31.3.2021

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset

Kevään 2021 hakujen infot kuten Hakijan päivät toteutetaan tänä vuonna virtuaalisesti. Ammattikorkeakoulujen tilaisuudet löydät osoitteesta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/tapahtumat/

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hakijan päivä@JAMK on 20.11. Lisätietoja jamk.fi-sivuilla. 

Korkea-asteen valintaperusteet

Kevään yhteishaussa valinta tapahtuu todistusvalinnan tai valintakokeen perusteella. Ammatillisen tutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 jälkeen suoritetut tutkinnot. Ammatillisen perustutkinnon pisteytysmallin löydät Ammattikorkeakouluun –sivustolta.

Ammatillisten arvosanojen todistusvalinnassa ovat mukana hakijat, jotka ovat suorittaneet ammatillisen perustutkinnon 1.8.2015 jälkeen ja 15.5.2020 mennessä.

Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa. Pisteet lasketaan todistusvalintaa vasten molemmista tutkinnoista.

Korkea-asteen opintoja ammatillisten opintojen aikana

Poken opiskelijana voit opiskella orientoivia verkko-opintoja jo ammattiin opiskellessasi. JAMK tarjoaa POKEn opiskelijoille maksuttomia opintoja, joita voit tehdä mistä käsin tahansa ja joustavasti omaan työjärjestykseen sovittaen.

Lisätietoja tarjolla olevista opinnoista, kursseista ja ilmoittautuminen.

Sovi oman opinto-ohjaajasi kanssa opinnoista.

Ohjausta tarjolla

Hakuasioissa saat ohjausta omalta opinto-ohjaajaltasi. Sinun kannattaa käydä keskustelemassa suunnitelmistasi ja varmistamassa muutosvaiheen asioita.