selaa koulutuksia
Työelämälle

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen

Osaamiskartoitukset

Osaamiskartoituksen tarkoituksena on selvittää yrityksen tai organisaation osaamistarpeet ja henkilöstön osaamisvalmiudet. Osaamiskartoitus tehdään C&Q –osaamisenhallintajärjestelmän avulla.

Lue lisää

Koulutus- ja kehittämissuunnitelmat

Koulutussuunnitelma ja osaamisen kehittämissuunnitelma voidaan laatia aiemmin havaittujen osaamistarpeiden tai esimiesten haastattelujen pohjalta. Systemaattisimman lähtökohdan suunnittelulle antaa kuitenkin osaamiskartoitus.

Osaamiskartoituksen käytännön toteutuksen ja tiedonkeruun jälkeen voimme olla mukana tulosten analysoinnissa ja miettimässä mahdollista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelman sisältö, aikataulu ja toteutuksen rahoitus käydään läpi.

Lue lisää

Koulutukset, valmennukset ja konsultointi

Suunnittelemme koulutukset ja valmennukset työpaikan toivomusten ja osaamistarpeen mukaan. Käytössä on laaja yhteistyöverkosto omien asiantuntijoidemme lisäksi. Voit tilata koulutuksen tai valmennuksen tarjolla olevista koulutuksista tai räätälöimme koulutuksen juuri teidän työpaikkanne tarpeisiin.

Koulutukset