selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opetukseen osallistuminen

Opetukseen osallistuminen

Edellytämme opiskelijalta säännöllistä ja täsmällistä osallistumista opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opetuksesta voi olla poissa vain sairauden tai hyvissä ajoin ennalta sovitun syyn vuoksi. Luvan poissaoloon voi antaa opettaja oman oppituntinsa osalta, vastuuopettaja 1-3 pv kestävän poissaolon osalta ja koulutusjohtaja yli 3 pv kestävän poissaolon osalta.

Yli kolme päivää kestävästä sairaudesta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus vastuuopettajalle.

Työelämässä oppimista seurataan työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloistasi työpaikkaohjaajalle ja työelämässä oppimista ohjaavalle opettajalle. Poissa voi olla 1-3 päivää omalla ilmoituksella, pidemmistä poissaoloista on hankittava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Mikäli työpaikka niin vaatii, todistus on oltava kaikilta poissaolopäiviltä.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata opiskelijan koulutukseen osallistumista, ehkäistä poissaoloja ja selvittää poissaolojen taustalla olevat syyt sekä ryhtyä toimenpiteisiin opintojen etenemiseksi. Vastuuopettajat seuraavat opiskelijoidensa opintojen etenemistä, läsnäoloa ja toimivat poissaolotilanteissa POKEn Opiskeluhuoltosuunnitelman 2021-2024 Tuen tarpeen tunnistaminen ja puheeksiotto -mallin mukaisesti.

Huoltajat voivat seurata opiskelijan osallistumista opetukseen ja opintojen etenemistä Wilman huoltaja-liittymän kautta. Huoltajille on toimitettu Wilma-tunnukset ja ohjeet niiden käyttöön ottamiseksi sähköpostitse tai kirjeitse. Mikäli huoltajatunnusten käyttöön otossa on epäselvyyttä, huoltaja voi ottaa yhteyttä opiskelijan toimipisteen opintosihteeriin.

Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat – katso täältä lisää.