selaa koulutuksia
ERVAT

ERVAT

Erityinen tuki

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä. Erityisen tuen järjestelyt ovat yksilöllisiä ja ne suunnitellaan opiskelijan tarpeista lähtien. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen niin ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa kuin erikoisammattitutkinnoissa sekä valmentavassa koulutuksessa.

Koordinoiva erityisopettaja
Anna-Maija Koskenlahti
puh 040 0351 516
anna-maija.koskenlahti(at)poke.fi

 

Poken Erityisen tuen toteuttamissuunnitelma pdf-muodossa täällä.