selaa koulutuksia
Oppisopimus

Työnantajalle

Työnantaja

Oppisopimuskoulutus on tehokas ja edullinen tapa kouluttaa uusia työntekijöitä ja kehittää nykyisen henkilöstön osaamista.

Ota yhteyttä POKE Työelämäpalveluihin, mikäli

  • haluat kehittää henkilöstön osaamista
  • työntekijän tehtävät edellyttävät lisäkoulutusta
  • ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin
  • sinulla on tarve rekrytoida uusia työntekijöitä

Oppisopimuksessa

  • opiskelija on työ- tai virkasuhteessa, jossa noudatetaan alan työ- ja virkaehtosopimusta
  • työtehtävät ovat pääosin koulutuksen tavoitteiden mukaisia
  • työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan, joka toimii opiskelijan tukena opintojen ajan

Taloudellinen tuki työnantajalle

  • POKE maksaa työnantajalle koulutuskorvausta
  • TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän työntekijän työllistämiseen oppisopimuksella. Tarkista palkkatuen edellytykset TE –palveluista ennen oppisopimuksen aloittamista.
  • Osa pohjoisen Keski-Suomen kunnista maksaa kuntatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen oppisopimuksella. Tarkista kuntatuen edellytykset kunnastasi.

Ota yhteyttä POKE Työelämäpalveluihin, niin suunnitellaan yhteistyössä sopivia koulutusratkaisuja!

Puh. 040 7120 923
myynti(at)poke.fi