selaa koulutuksia
Oppisopimus

Työnantajalle

Työnantaja

Oppisopimuskoulutus on tehokas ja edullinen tapa kouluttaa uusia työntekijöitä ja kehittää nykyisen henkilöstön osaamista.

Ota yhteyttä POKE Työelämäpalveluihin, mikäli

  • haluat kehittää henkilöstön osaamista
  • työntekijän tehtävät edellyttävät lisäkoulutusta
  • ilmenee tarve kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin
  • sinulla on tarve rekrytoida uusia työntekijöitä

Oppisopimuksessa

  • opiskelija on työ- tai virkasuhteessa, jossa noudatetaan alan työ- ja virkaehtosopimusta
  • työtehtävät ovat pääosin koulutuksen tavoitteiden mukaisia
  • työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan, joka toimii opiskelijan tukena opintojen ajan

Taloudellinen tuki työnantajalle

  • POKE maksaa työnantajalle koulutuskorvausta
  • TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän työntekijän työllistämiseen oppisopimuksella. Tarkista palkkatuen edellytykset TE –palveluista ennen oppisopimuksen aloittamista.
  • Osa pohjoisen Keski-Suomen kunnista maksaa kuntatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen oppisopimuksella. Tarkista kuntatuen edellytykset kunnastasi.

Ota yhteyttä POKE Työelämäpalveluihin, niin suunnitellaan yhteistyössä sopivia koulutusratkaisuja!

puh. 040 7120 923
myynti(at)poke.fi

Kesätyökampanja 2024, Info A4 työnantajalle

Oppisopimusinfo työnantajille 5.5.2021