selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan opintojen aikana peruuttaa ja myös palauttaa terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien syiden vuoksi. Tavoitteena on parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä liikenteen turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä.

Pokessa tämä säännös koskee kasvatus- ja ohjausalan, logistiikan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijoita.

Näiden tutkintojen opiskelijoille määräyksistä kerrotaan tarkemmin. Tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista kerrotaan Poken www-sivuilla  Terveydentila ja toimintakyky.