selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen hakeminen uudistuu 1.8.2023 alkaen kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa (www.kela.fi/omakela). Jotta voit kirjautua OmaKelaan ja hakea tukea, tarvitset omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huolehdithan siis ajoissa, että sinulla on käytössäsi tunnukset tai varmenne.

Tuen hakeminen OmaKelassa nopeuttaa sen saamista. Jos kuljet koulumatkat linja-autolla, saat matkalipun useimmista matkalippuja myyvistä verkkokaupoista heti, kun olet lähettänyt hakemuksen.

Toisella asteella opiskeleva voi saada Kelasta koulumatkatukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 km pitkä.

Lisätietoja koulumatkatuesta on osoitteessa www.kela.fi/koulumatkatuki.

Oppivelvollinen opiskelija

Oppivelvollinen on oikeutettu maksuttomaan koulutukseen. Koulumatkatukeen hänellä on oikeus, jos koulumatka on yhteen suuntaan vähintään 7 km ja matkapäivien määrä täyttyy.

Muu opiskelija

Matkapäivien lisäksi koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat ehdot:

  • koulumatka on vähintään 10 km yhteen suuntaan
  • kustannukset täydestä kuusta ovat 54 euroa kuukaudessa ja puolesta kuusta 27 euroa.

Lisätietoa Kelan sivuilla.

Poken yksiköissä koulumatkatukiasioita hoitavat

  • Äänekoskella Piilolassa neuvonnassa Paula Turunen
  • Äänekoskella Opinahjolla Pirita Aaltonen ja Marjo Häyrinen
  • Viitasaarella Sakki-rakennuksen toimistossa toimistosihteeri Anu Koljonen
  • Saarijärvellä Tarvaalassa opintosihteeri Anne Saravaara
  • Laukaassa toimistosihteeri Pirita Aaltonen

Muutokset koulumatkoissa

Opiskelija on velvollinen itse tekemään ilmoituksen koulumatkassa tapahtuvasta muutoksesta KELAlle.
Koulumatkatuki – Ilmoita muutoksista – kela.fi

Ammatillisen koulutuksen opiskelija, saatko palkkaa työssäoppimisajalta?

Opiskelija ei voi saada opintotukea eikä koulumatkatukea oppisopimuskoulutuksen ajalta.

Jos opintotukea tai koulumatkatukea saava opiskelija aloittaa palkallisen työssäoppimisen, hänen on ilmoitettava sen ajankohta Kelaan. Ilmoituksen voi tehdä viestillä Kelan asiointipalvelussa, opintotuen lomakkeella OT 16 tai soittamalla Kelan puhelinpalveluun.

Lisätietoja

Koulumatkatuki – kela.fi
Pikaopas opintoetuuksiin – kela.fi