selaa koulutuksia
Oppisopimus

Opiskelijalle

Opiskelija

Oppisopimuskoulutus voi olla sopiva vaihtoehto, jos

  • haluat suorittaa ammatillisen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osan
  • haluat kehittää ja päivittää koulutuksella ammattitaitoasi ja osaamistasi
  • kaipaat todistusta ammattitaidoistasi (esim. kesken jääneet opinnot)
  • vaihdat ammattia ja sinulla on tarve kouluttautua

Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti turvattu koulutusmuoto

Oppisopimuskoulutuksessa saat työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa, sekä lähipäivistä oppilaitoksessa asetuksen mukaisia opintososiaalisia etuja :

  • matkakorvaus 1.8.2023 alkaen 0,33€/km
  • majoittumiskorvaus 8 €/lähipäivä, jos lähipäivät edellyttävät yöpymistä
  • päiväraha 15 €/lähipäivä, mikäli et saa palkkaa lähipäivältä
  • perheavustusta 17 €/lähipäivä, jos sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia etkä saa palkkaa lähipäivältä

Voit tietyin edellytyksin hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta, kun olet suorittanut tutkinnon. Lisätietoja stipendistä https://www.tyollisyysrahasto.fi/

Oppisopimuskoulutus edellyttää sitoutumista, motivaatiota ja oma-aloitteisuutta. Lisäksi tulee varautua itsenäiseen opiskeluun myös vapaa-ajalla.

Monenlaisia oppisopimuspolkuja

Oppisopimuskoulutus tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja kouluttautua ammattiin.  Mikäli käytännönläheinen oppiminen kiinnostaa, olet oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen, oppisopimus voi olla sinun juttusi.

Erilaisia vaihtoehtoja ovat:

Tutkintoon johtava oppisopimus

Tavoitteena on koko tutkinto, joka suoritetaan pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtävissä oppien. Opiskelija etsii oppisopimustyöpaikan. POKE maksaa työnantajalle työpaikkaohjauksesta koulutuskorvausta.

Osa opinnoista oppisopimuksella

Ammatillisessa peruskoulutuksessa päiväopiskelijana oleva siirtyy suorittamaan osan opinnoista oppisopimuksella. Työnantaja voi löytyä kesätyön tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta. POKE maksaa työnantajalle työpaikkaohjauksesta koulutuskorvausta.

Lyhytaikainen oppisopimus

Oppisopimus, jossa tavoitteena on vähintään yhden tutkinnon osan suorittaminen, ja jonka kesto sovitaan opiskelijakohtaisesti. Madaltaa työnantajan kynnystä myös pidemmän oppisopimuksen solmimiseen. POKE maksaa työnantajalle työpaikkaohjauksesta koulutuskorvausta.

Oppisopimus osa-aikatyöhön

Oppisopimus voidaan solmia myös osa-aikaiseen työhön, kunhan työaika on vähintään 25h/viikko. Madaltaa työnantajan kynnystä pidemmän oppisopimuksen solmimiseen. POKE maksaa työnantajalle työpaikkaohjauksesta koulutuskorvausta.

Miten etenet, jos oppisopimuskoulutus kiinnostaa?

Mikäli et ole työelämässä, etsi itsellesi oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunut työnantaja tai jos sinulla on työpaikka, ota asia puheeksi työnantajasi kanssa.

Ota yhteyttä POKE Työelämäpalveluihin

puh. 040 7120 923
myynti(at)poke.fi