selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Oppilaitoksesta eroaminen

Oppilaitoksesta eroaminen

Keskustele etukäteen ajatuksestasi erota vastuuopettajan, opinto-ohjaajan, kasvatusohjaajan tai kuraattorin kanssa ennen lopullista päätöstäsi.

Sinun tulee ilmoittaa eroamisestasi kirjallisesti lomakkeella. Täytä lomake ja esitä se vastuuopettajallesi ja sen jälkeen koulutusjohtajalle, joka myöntää eron.

Ennen eroamistasi luovuta takaisin kaikki oppilaitoksesta saamasi työvälineet ja avaimet sekä maksa laskusi.

Opintotoimisto antaa sinulle todistuksen suoritetuista tutkinnon osista ja otteen opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenevät tutkinnon osaa pienemmät suoritukset.

Etsivä nuorisotyö – tukea muutostilanteeseen

Nuorisolaki edellyttää yhteistyön tekemistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppilaitos ilmoittaa tarvittaessa eronneen tai keskeyttämisuhan alla olevan opiskelijan tiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Oppilaitoksesta eroaminen oppivelvollisen osalta

Oppivelvollisuuslaki säätelee oppilaitoksesta eroamista oppivelvollisten osalta. Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos oppivelvollinen on aloittanut uudet oppivelvollisuuslaissa tarkoitetut opinnot.