selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Oppilaitoksesta eroaminen

Oppilaitoksesta eroaminen

Sinun tulee ilmoittaa eroamisestasi kirjallisesti lomakkeella. Täytä lomake ja esitä se vastuuopettajallesi ja sen jälkeen koulutusjohtajalle, joka myöntää eron. Täytä myös lomake, jolla kerätään seurantaa varten tiedot eroamisen syistä.

Ennen eroamistasi luovuta takaisin kaikki oppilaitoksesta saamasi työvälineet ja avaimet sekä maksa laskusi.

Opintotoimisto antaa sinulle todistuksen suoritetuista tutkinnon osista ja otteen opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenevät tutkinnon osaa pienemmät suoritukset.

Etsivä nuorisotyö – tukea muutostilanteeseen

Nuorisolaki edellyttää yhteistyön tekemistä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppilaitos ilmoittaa tarvittaessa eronneen tai keskeyttämisuhan alla olevan opiskelijan tiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.