selaa koulutuksia
Oppimaan

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Oppilaitos järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen. Se järjestetään 4.-5.5.2021.  Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat. Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen. Valintakoe on hakijalle maksuton ja yksipäiväinen.

Opiskelijaksi tähän perustutkintoon ei voida ottaa hakijaa, joka saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 0 – 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p

Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa näitä ominaisuuksia mitataan seuraavilla osioilla:

 • opettaja- ja työelämähaastattelu
 • toiminnallinen ryhmätehtävä
 • kirjallinen tehtävä

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Oppilaitos järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen. Se järjestetään 5.-7.5.2021.  Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat. Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen. Valintakoe on hakijalle maksuton ja yksipäiväinen.

Opiskelijaksi tähän perustutkintoon ei voida valita hakijaa, joka saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Kokeesta hakija saa 0-10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa näitä ominaisuuksia mitataan seuraavilla osioilla:

 • opettajahaastattelu
 • toiminnallinen ryhmätehtävä
 • kirjallinen tehtävä