selaa koulutuksia
Oppimaan

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Oppilaitos järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, eikä opiskelijaksi voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Opiskelijaksi tähän perustutkintoon ei voida ottaa hakijaa, joka saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 0 – 10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p

Pääsy- ja soveltuvuuskokeissa näitä ominaisuuksia mitataan seuraavilla osioilla:

 • opettaja- ja työelämähaastattelu
 • toiminnallinen ryhmätehtävä
 • kirjallinen tehtävä

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Oppilaitos järjestää pääsykokeen yhteishaun hakijoille. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, eikä opiskelijaksi voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Opiskelijaksi tähän perustutkintoon ei voida valita hakijaa, joka saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Kokeesta hakija saa 0-10 pistettä.

Pisteet jakautuvat seuraavasti:

 1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p
 3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa näitä ominaisuuksia mitataan seuraavilla osioilla:

 • opettajahaastattelu
 • toiminnallinen ryhmätehtävä
 • kirjallinen tehtävä