selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Näyttö

Osaamisen osoittaminen eli näyttö

Osaamisen arvioinnissa selvitetään, miten hyvin hallitset tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin ja asetettuihin arviointikriteereihin.

Ammatillisissa tutkinnon osissa osoitat osaamisesi ensisijaisesti näytöissä. Osoitat osaamisesi käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteisissa ja –prosesseissa. Näytöt tehdään pääsääntöisesti työpaikoilla.

Näytön arvioi kaksi arvioijaa: opettaja ja työelämän edustaja. Perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa arviointi on hyväksytty/hylätty.