selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Työturvallisuus

Vakuutusturva

Kaikilla opiskelijoilla on koulupäivien ajan vakuutusturva. Työtapaturmiin kuuluvat ammattityössä tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sattuneet vahingot. Tapaturman satuttua ota yhteys vastuuopettajaan ja terveydenhoitajaan. Opiskelija on vakuutettu myös koulumatkoilla sekä väli- ja liikuntatunneilla sattuvien tapaturmien varalta.

Opiskelijan vakuutusturva ei ulotu tapaturmiin, jotka ovat tapahtuneet päihteiden vaikutuksen alaisena.

Tapaturmailmoitusasiat hoitaa opintosihteeri. Tapaturma-asiat on hoidettava mahdollisimman pian tapaturman jälkeen.

Läheltä piti- tai tapaturmailmoitus

POKEn opiskelijoille ja henkilökunnalle on käytössä sähköinen läheltä piti-/tapaturmailmoitus.

Tapaturmista tehdään ilmoitus myös vakuutusyhtiölle. Opiskelijoiden tapaturmailmoitukset tekee opintosihteeri.

Defibrillaattorit eli sydäniskurit kaikissa yksiköissä

Sydäniskurit löytyvät:

  • Äänekoskella Opinahjolla ala-aulasta
  • Äänekoskella Piilolassa auditorion aulasta
  • Saarijärvellä päärakennuksen aulasta
  • Viitasaarella Sakki-rakennuksen aulasta
  • Laitteet sijaitsevat seinällä turvakaapeissa.

Defibrillaattori eli sydäniskuri neuvoo käyttäjää koko elvytystapahtuman läpi. Laite analysoi itse potilaan rytmin ja antaa iskun vain, mikäli autettava sitä tarvitsee. Defibrillaattori ohjaa käyttäjää suomenkielisin ääniohjein toimimaan oikein.

Lisätietoja

Työsuojelupäällikkö

Prosessiteollisuus
Soininen Jori
matkapuhelin: 040 7101 279
sposti: jori.soininen@poke.fi