selaa koulutuksia
Oppimaan

Kielikoe

Kielitaito

Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään kielikoe. Kokeella selvitetään, onko hakijalla riittävät valmiudet opetuskielen käyttämiseen.

Yhteishaun hakijoiden kielikoe järjestetään ti 27.4.2021. Koe pidetään Äänekoskella Opinahjon yksikössä.

Kielikokeeseen lähetetään sähköpostitse kutsu, josta selviää tarkemmat koetta koskevat tiedot.

Jos oppilaitos arvioi, ettei hakijan kielitaito riitä opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen, hakija ei voi tulla valituksi.