selaa koulutuksia
Oppimaan

Kielikoe

Kielitaito

Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään kielikoe. Kokeella selvitetään, onko hakijalla riittävät valmiudet opetuskielen käyttämiseen.

Yhteishaun hakijoiden kielikoe järjestetään 20.4.2023. Koe pidetään Äänekoskella Opinahjon yksikössä.

Kielikokeeseen lähetetään sähköpostitse kutsu, josta selviää tarkemmat koetta koskevat tiedot.

Kokeessa suomen kielen taitoa arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen.