selaa koulutuksia
Oppimaan

Kielikoe

Kielitaito

Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään kielikoe. Kokeella selvitetään, onko hakijalla riittävät valmiudet opetuskielen käyttämiseen.

Syksyn kielikoepäivät ovat:

3.8.2023
15.11.2023
18.4.2024
22.5.2024.

Koe pidetään Äänekoskella Opinahjon yksikössä.

Kielikokeeseen lähetetään sähköpostitse kutsu, josta selviää tarkemmat koetta koskevat tiedot.

Kokeessa suomen kielen taitoa arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen.