selaa koulutuksia
POKE

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet

Kuntalaissa (410/2015, 84 §) määriteltyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kuntayhtymän hallituksen jäseniä ja varajäseniä, kuntayhtymän valtuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kuntayhtymän johtajaa sekä hallituksen ja tarkastuslautakunnan esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset

Kuntayhtymän hallitus

Johannes Leppänen, puheenjohtaja

Olli Jämsén, varapuheenjohtaja

Jussi Kananen, jäsen

Marke Tuominen, jäsen

Matti Pannula, jäsen

Sinikka Rautiainen, jäsen

Kirsi Siekkinen,  jäsen

Marjatta Suomäki, jäsen

Taina Kangasluoma, varajäsen

Petri Piispanen, varajäsen

Mari Paananen, varajäsen

Merja Pekkala, varajäsen

Juha Pekka Hytönen, varajäsen

Erkki Leppänen, varajäsen

Ilkka Kovanen, varajäsen

Terttu Paananen, varajäsen

Jari Niskanen, varajäsen

Kuntayhtymän valtuusto

Marko Tuhkanen, puheenjohtaja

Aino-Kaisa Blå, I varapuheenjohtaja

Seppo Ijäs, II varapuheenjohtaja

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta

Heli Ihanainen, puheenjohtaja

Sirpa Närhi, varapuheenjohtaja

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela

Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala