selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Koulupsykologi

Koulupsykologi

Opiskeluhuollon palveluihin ovat oikeutettuja ammatillisissa perustutkinnoissa ja TUVA-koulutuksessa olevat opiskelijat.

yhteystiedot

Äänekoski

Auri Savolainen, koulupsykologi
Tavattavissa tiistaisin Opinahjolla ja keskiviikkoisin Piilolassa.
Yhteydenotot puh. 044 4910 865 tai Wilma-viestillä.

Viitasaari

Tarvittaessa ota yhteyttä kuraattoriin tai kouluterveydenhoitajaan.

Saarijärvi

Satu Tiainen, koulupsykologi
puh. 044 4914 376
Tavattavissa ajanvarauksella kuraattori Paulan tai terkkari Anun kautta maanantaisin ja tiistaisin.

Laukaa

Minna Immonen, koulupsykologi
puh. 040 156 2272

Psykologin työpiste sijaitsee Sydän-Laukaan koululla urheilukentän puoleisessa siivessä, samassa tilassa, missä ottaa vastaan terveydenhoitajat ja kuraattori. Paikalla aina keskiviikkoisin.
Ajanvaraus tekstiviestillä tai Wilma-viestillä.

Koulukuraattorit ja koulupsykologit ovat osallisena oppilaitoksen arjessa ja heidän työnsä on

 • monialaista yhteistyötä
 • opettajien konsultaatiota
 • koulun joustavien tukitoimien suunnittelua
 • luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä
 • kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)
 • koulutuksia ja infoja

Opiskelijoilla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai psykologiin. Opiskelijan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Palveluiden tarkoitus on turvata opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus opintoihin, ehkäistä ja poistaa opiskelijoiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto on

 • palveluohjausta
 • kartoitustyötä
 • ohjausta ja neuvontaa opiskelijalle, huoltajille, opettajille
 • opiskelijan tapaamiset
 • huoltajien/perheen tapaamiset
 • oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia
 • jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Kaikissa POKEn yksiköissä on opiskelijalla mahdollisuus saada kuraattori- ja psykologipalveluita.