selaa koulutuksia
POKE

Hallinto

Hallinto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoa ylläpitää ja oppisopimuskoulutusta järjestää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Sen omistavat 13 pohjoisen Keski-Suomen kuntaa.

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää jäsenkuntien valitsema valtuusto, joka vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta ja päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Sen tehtävistä määrätään kuntalaissa ja kuntayhtymän perussopimuksessa.

Toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa hallitus. Sen toiminnasta ja tehtävistä määrätään kuntalaissa ja kuntayhtymän säännöissä, muun muassa hallintosäännössä.

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä vastaa tarkastuslautakunta. Se arvioi myös, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa johtaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, joka toimii myös POKEn rehtorina. Taloushallinnosta vastaa talousjohtaja Mervi Tall.

Ammatillisten neuvottelukuntien tehtävänä on POKEn toiminnan edistäminen sekä POKEn ja työelämän välisten ja muiden tarpeellisten yhteyksien ylläpitäminen ja kehittäminen.

Kuntayhtymän hallinto-organisaatio