selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Henkilökohtaistaminen HOKS

Henkilökohtaistaminen eli HOKS

Kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Sen teet opintojen alkaessa vastuuopettajasi kanssa. Suunnitelmaa päivitetään opintojen aikana. HOKS auttaa sinua ymmärtämään oman tutkintosi rakennetta, suunnittelemaan opintoja ja seuraamaan niiden etenemistä.

Vastuuopettajasi ja opinto-ohjaaja selvittävät sinulle mm.opintojen rakenteen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja merkityksen opintoihin, opintoihisi sisältyvän valinnaisuuden ja jatko-opintoihin liittyviä asioita.

HOKSissa selvitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan mahdollinen aiemmin hankkimasi osaaminen. Siihen kirjataan mitä osaamista hankit lisää ja miten. Vastuuopettaja ja opinto-ohjaaja ohjeistavat, mihin yhteisten tutkinnon osien opintoihin sinun kuuluu osallistua ja miten ne toteutetaan yksikössäsi.

HOKSiin kirjataan erityisen tuen ja muun tuen tarpeet, mahdolliset poikkeamiset tutkinnon perusteista sekä opiskeluaika. Osana HOKSia kanssasi laaditaan tarvittaessa Erityisen tuen suunnitelma.

Tärkeä osa HOKSia on urasuunnitelma, jossa asetat tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.  Kannustamme sinua miettimään vahvuuksiasi ja rakentamaan urapolkuasi oman kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan.

Oma yksilöllisen polkusi teet valinnaisuuksilla. Omassa tutkinnossa on valinnaisia tutkinnon osia tai voit valita tutkinnon osan toisesta tutkinnosta.

Ammatillisten opintojen ohella voit suorittaa myös lukio-opintoja, tarvittaessa ylioppilastutkintoon asti. Kahden tutkinnon opinnoissa opiskelet ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Useimmiten lukiossa opiskellaan niitä viittä ainetta, jotka kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa. Tehdyt lukio-opinnot tunnustetaan osaksi ammatillista tutkintoa.

Voit opiskella  jatko-opintovalmiuksia vahvistavia yksittäisiä lukion oppiaineita tai kursseja.

Mikäli haaveammattisi on yrittäjä, voit perustaa NY-yrityksen ja kehittää yrittäjävalmiuksia opiskeluaikana.

Taitajakisoissa eli ammattitaidon SM-kilpailuissa on mukana opiskelijoitamme vuosittain. Taitaja-karsintoihin ja itse kilpailuun valmistautuminen syventää ammatillista osaamista.

Kansainvälistyä voit esim. työelämäjaksoilla ulkomailla ja lähtemällä mukaan oppilaitoksen kansainvälisyyshankkeisiin.

Voit tehdä ammattikorkeakoulun opintoja jo toisen asteen opintojen aikana. Orientoivat verkko-opinnot ovat yksi mahdollinen tapa tutustua amk-opintoihin. Lue lisää JAMK:n sivuilta.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan Wilman HOKS-lomakkeelle.

Lisätietoja antaa vastuuopettajasi tai opinto-ohjaaja.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen (Lähde Opetus- ja kulttuuriministeriö)