selaa koulutuksia
Biotalouskampus

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa

Kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa on tietoa ja taitoa, kyvykkyyttä ja tahtoa toimia omalla ammattialallaan vastuullisesti ja kestävää tulevaisuutta vahvistaen. Kestävän kehityksen merkitys korostuu yhä enemmän ammatillisessa koulutuksessa, sillä se perustuu työelämän osaamistarpeisiin ja vahvaan yhteistyöhön työelämän kanssa, jossa kestävä kehitys on vahvasti esillä.

Kestävän kehityksen opetusta ammatillisessa koulutuksessa toteutetaan tutkinnon perusteissa, pakollisena sekä valinnaisena tutkinnon osana. Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu kestävän kehityksen periaatteet ja oman toimintansa vaikutukset ympäristöönsä sekä osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti oppilaitoksessa, työssään ja yksityiselämässään.

Kestävä kehitys Pokella

Poke on allekirjoittanut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jonka tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja tavoitteita kaikessa toiminnassa. Poken kaikkien eri alojen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä arjen toiminnoissa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet – ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Pokella kestävä kehitys näkyy muun muassa siten, että materiaalihankinnoissa keskitytään tuotteisiin, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä ja valmistustekniikka perustuu hyväksyttyihin ympäristöstandardeihin. Materiaaleja, energiaa ja vettä pyritään käyttämään mahdollisimman säästeliäästi, ja jätteiden lajittelua ja kierrätystä toteutetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Opiskeluhuolto, opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen, turvallisuus ja kouluyhteisön hyvinvointi ovat osa sosiaalisesti kestävää kehitystä oppilaitoksen arjessa. Ruokapalveluissa hyödynnetään luomu- ja lähiruokaa sekä siivouspalveluissa käytetään ympäristöystävällisiä puhdistusaineita ja minimoidaan ympäristön kemikaalikuorma asianmukaisella annostelulla. Sen lisäksi eri aloilla kestävää kehitystä toteutetaan alakohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan.

Poken Saarijärven yksikkö on yksi Keski-Suomen alueen viidestä Ympäristökasvatuksen kehittämiskeskuksesta. Poken luonnonvara-alalle Tarvaalassa on myönnetty OKKA-säätiön ympäristösertifikaatti vuonna 2009 ja kestävän kehityksen sertifikaatti vuonna 2011. Tarvaalan luonnonvara-alalle järjestetään uusi auditointi vuoden 2021 lopussa.

Poken kestävän kehityksen kehittämistyö

Pokella on käynnissä Samassa veneessä 7 -hanke, jonka yksi tavoite on kestävän kehityksen vahvistaminen koko kuntayhtymässä. Tämän edistämiseksi keväällä 2021 toteutettiin laaja kestävän kehityksen arviointi lähes kaikissa Poken yksiköissä ja aloilla. Arviointilomakkeen pohjalta lähdetään suunnittelemaan kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa syksyllä 2021.

Pokelle on perustettu kestävän kehityksen työryhmä, joka muodostuu eri alojen toimijoista. Kestävän kehityksen työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kehittää kestävän kehityksen toteutumista Poken oppilaitoksessa. Työryhmää koordinoi luonto- ja ympäristöalan lehtori Tarja Hyötyläinen.

Lähteet:
Kestävä kehitys
Koulu ja ympäristö
Opetushallitus

Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos

Lue Tarvaalan tarinoita -blogista asiaa ilmastonmuutoksesta:

Biotalous on ratkaisu