selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Perustutkinnon rakenne

Perustutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Ammatilliset tutkinnon osat ovat (145 osp)

 • pakolliset tutkinnon osat
 • mahdolliset osaamisalat
 • valinnaiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat ovat (35 osp)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp pakollinen)
 • viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1 osp)
 • viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, A-kieli (3 osp)
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
 • taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
 • työelämässä toimiminen (2 osp)
 • opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
 • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
 • kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)

Yhteisissä tutkinnon osissa on 26 pakollista osaamispistettä ja 9 valinnaista osaamispistettä.

Ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneet suorittavat opintonsa loppuun aloittamillaan tutkinnon perusteilla 2021 loppuun saakka.