selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Perustutkinnon rakenne

Perustutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Ammatilliset tutkinnon osat ovat (145 osp)

 • pakolliset tutkinnon osat
 • mahdolliset osaamisalat
 • valinnaiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat ovat (35 osp)

Yhteisissä tutkinnon osissa on 26 osaamispistettä pakollisia opintoja ja 9 osaamispistettä valinnaisia opintoja.

Pakolliset:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)
 • viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1 osp)
 • viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti (3 osp)
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
 • taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
 • työelämässä toimiminen (2 osp)
 • opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
 • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
 • kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)

Valinnaisissa opinnoissa oppilaitos järjestää 3 osaamispisteen opiskeltavia kokonaisuuksia seuraavista:

 • viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä
 • viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
 • viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti
 • toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • taide ja luova ilmaisu
 • matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • työelämässä toimiminen
 • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • kestävän kehityksen edistäminen

Opiskelijat tekevät yhteisten tutkinnon osien valinnaisten opintojen valinnat Wilmassa

Lisätietoa valinnaisuudesta ja valinnoista opinto-ohjaajilta ja vastuuopettajilta.