selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Kahden tutkinnon opinnot

Kahden tutkinnon opinnot

Kahden tutkinnon opinnoissa suoritat ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkinnon tekijät valitsevat kahden tutkinnon opintoihin viisi lukion oppiainetta.
Sinun on mahdollista ottaa opinto-ohjelmaasi yksittäisiä lukion oppiaineita tai kursseja esim. jatko-opintovalmiuksien parantamiseksi.
Kolmoistutkinto tarkoittaa, että suoritat kolme tutkintoa ja saat ammatillisen tutkintotodistuksen, lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Hakeutuminen

Kiinnostustasi kahden tutkinnon opintoihin kysytään alustavasti yhteishaun hakulomakkeella. Opintojen alettua elokuussa ilmoittaudut kahden tutkinnon opiskelijaksi.

Aloitus elokuussa

Opintojen alkaessa elokuussa osallistut infoon, jossa saat lisää tietoa opinnoista. Samalla sovit ohjaustapaamisen lukion opinto-ohjaajan kanssa. Päätät mitä aineita opiskelet lukiossa ja kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa. Lukion jaksoittaiset lukujärjestykset sovitat ammatillisiin opintoihin vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan avulla ja ohjauksessa.

Opiskelijana kahdessa talossa

Kahden tutkinnon opiskelijana olet päätoiminen opiskelija ammatillisessa oppilaitoksessa ja yksityisopiskelija lukiossa. Molempien talojen käytänteet sinun kannattaa ottaa hyvin haltuun, jotta löydät helposti tarvitsemasi tiedon, opit tuntemaan muut opiskelijat ja henkilökunnan.

Mitä lukiossa opiskellaan?

Ylioppilaaksi päästäksesi opiskelet ja kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa viisi ainetta:
• äidinkieli ja kirjallisuus on kaikille pakollinen
• vähintään kolme koetta ryhmästä: matematiikka, ruotsi, vieras kieli, reaaliaineen koe
• Viidennen kirjoitettavan aineen päätät itse (esim. reaaliaine tai vieras kieli)
• Lisäksi yhdessä aineessa kirjoitat pitkän oppimäärän (käytännössä pitkä englanti tai pitkä matematiikka)

Lukio-opinnot tunnustetaan ammatilliseen tutkintoon

Lukiossa suorittamasi opinnot sisällytät ammatillisiin opintoihin. Se tarkoittaa, että esim. lukiossa opiskelemasi äidinkielen kurssit tunnustetaan äidinkielen pakollisiin ja valinnaisiin osaamistavoitteisiin.

Toteutus Laukaan, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken lukioiden kanssa

Äänekoski

Äänekoskella Opinahjon ja Piilolan yksiköt ja Äänekosken lukio toimivat yhteistyössä kahden tutkinnon opintojen toteuttamisessa. (Äänekosken lukion Peda.net-sivuille tästä linkistä.)
Kahden tutkinnon opiskelijat opiskelevat lukiokursseja yksilöllisten opiskelusuunnitelmien mukaisesti. Yksilöllinen opiskelusuunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan, vastuuopettajan, Poken opinto-ohjaajan ja lukion opinto-ohjaajan kesken.
Kesäaikana ammatilliset opinnot etenevät työpaikalla tapahtuvana koulutuksena.

Saarijärvi

Saarijärvellä POKEn Saarijärvi ja Saarijärven lukio (Saarijärven lukion Peda.net-sivuille tästä linkistä.) toimivat yhteistyössä kahden tutkinnon opintojen toteutuksessa. Opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtaiset yksilölliset suunnitelmat opintojen suorittamiseen.
Opiskelijat tekevät lukio-opintoja 1. ja 2. vuonna jaksoilla 2, 4, ja 6 sekä tekevät näissäkin jaksoissa joustavasti ammatillisia opintoja. 3. opiskeluvuonna lukiojaksot ovat 1 ja 4. Ylioppilaskirjoitukset aloitetaan 3. vuoden syksyllä tai keväällä. Ammatillisten opintojen suorittamisessa hyödynnetään esim. maatalousalan perustutkinnon kesäjaksoja, työpaikalla järjestettävää koulutusta, itsenäisiä tehtäviä ja 4. vuoden opintoja.

Viitasaari ja Pihtipudas

Viitasaarella yhteistyökumppaneita ovat POKEn Viitasaaren yksikkö, Viitasaaren lukio ja Pihtiputaan lukio. Viitasaaren lukion Peda.net-sivuille tästä linkistä. ja Pihtiputaan lukion Peda.net-sivuille tästä linkistä.
Kahden tutkinnon opinnot toteutetaan niin, että pääsääntöisesti opiskelija on ensimmäisen vuoden ammatillisissa opinnoissa ja toisen vuoden lukio-opinnoissa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelija suorittaa ammatillisen tutkinnon pakollisia tutkinnon osia ja ne yhteisten tutkinnon osien osa-alueet, joille ei ole korvaavuutta lukio-opinnoissa. Toisen lukuvuoden aikana opiskelija tekee valitsemiaan viiden lukioaineen kursseja. Kolmantena vuonna opinnot etenevät henkilökohtaisten suunnitelmien mukaan.
Kesäaikana ammatilliset opinnot etenevät työpaikalla tapahtuvana koulutuksena.

Laukaa

Laukaassa toisen asteen kampuksella kahden tutkinnon opiskelijoille laaditaan yksilölliset opiskelusuunnitelmat.
Kesäaikana opinnot etenevät työpaikalla tapahtuvana koulutuksena. Laukaan lukion Peda.net-sivuille tästä linkistä.

Tähtäin jatkoon

Kahden tutkinnon opiskelijoiden jatkosuunnitelmissa on useimmiten jatkaa opintoja korkea-asteella.
Korkea-asteen opintojen opiskelijavalintojen pääväylä on todistusvalinta, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen.

Opintojen vastaavuus ammatillisessa perustutkinnossa ja lukio-opinnoissa

Lähde: osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa koulutuksessa, OPH-501-2018