selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Kahden tutkinnon opinnot

Kahden tutkinnon opinnot

Kahden tutkinnon opinnoissa suoritat ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Elokuussa 2020 aloittavat opiskelijat valitsevat kahden tutkinnon opintoihin viisi lukion oppiainetta.

Sinun on mahdollista ottaa opinto-ohjelmaasi yksittäisiä lukion oppiaineita tai kursseja esim. jatko-opintovalmiuksien parantamiseksi.

Kolmoistutkinto tarkoittaa, että suoritat kolme tutkintoa ja saat ammatillisen tutkintotodistuksen, lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Hakeutuminen

Kiinnostustasi kahden tutkinnon opintoihin kysytään alustavasti yhteishaun hakulomakkeella. Opintojen alettua elokuussa ilmoittaudut kahden tutkinnon opiskelijaksi.

Aloitus elokuussa

Opintojen alkaessa elokuussa osallistut infoon, jossa saat lisää tietoa opinnoista. Samalla sovit ohjaustapaamisen lukion opinto-ohjaajan kanssa. Päätät mitä aineita opiskelet lukiossa ja kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa. Lukion jaksoittaiset lukujärjestykset sovitat ammatillisiin opintoihin vastuuopettajan ja opinto-ohjaajan avulla ja ohjauksessa.

Opiskelijana kahdessa talossa

Kahden tutkinnon opiskelijana olet päätoiminen opiskelija ammatillisessa oppilaitoksessa ja yksityisopiskelija lukiossa. Molempien talojen käytänteet sinun kannattaa ottaa hyvin haltuun, jotta löydät helposti tarvitsemasi tiedon, opit tuntemaan muut opiskelijat ja henkilökunnan.

Mitä lukiossa opiskellaan?

Ylioppilaaksi päästäksesi opiskelet ja kirjoitat ylioppilaskirjoituksissa vähintään neljä ainetta:

  • äidinkieli ja kirjallisuus on kaikille pakollinen
  • yhden kirjoitettavan aineen tulee olla ns. pitkä eli käytännössä valitset joko englannin tai pitkän matematiikan
  • muut aineet valitset tavoitteidesi ja kiinnostuksesi mukaan
  • yleisin neljän opiskeltavan aineen paketti on: äidinkieli, matematiikka, englanti sekä ruotsi/reaaliaine

Lukio-opinnot tunnustetaan ammatilliseen tutkintoon

Lukiossa suorittamasi opinnot sisällytät ammatillisiin opintoihin. Se tarkoittaa, että esim. lukiossa opiskelemasi äidinkielen kurssit tunnustetaan äidinkielen pakollisiin ja valinnaisiin osaamistavoitteisiin.

Toteutus Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken lukioiden kanssa

Äänekoski

Äänekoskella Opinahjon ja Piilolan yksiköt ja Äänekosken lukio (https://peda.net/aanekoski/lukio) toimivat yhteistyössä kahden tutkinnon opintojen toteuttamisessa. Kahden tutkinnon opiskelijat aloittavat 2. jaksolla samassa ryhmässä opiskellen äidinkielen (ÄI1), englannin (ENA1) ja matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden (MAY1). Opiskeltava neljäs aine alkaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kesäaikana ammatilliset opinnot etenevät työpaikalla tapahtuvana koulutuksena.

Saarijärvi

Saarijärvellä POKEn Saarijärvi ja Saarijärven lukio (https://peda.net/saarijarvi/lukio) toimivat yhteistyössä kahden tutkinnon opintojen toteutuksessa. Opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtaiset yksilölliset suunnitelmat opintojen suorittamiseen.

Opiskelijat tekevät lukio-opintoja 1. ja 2. vuonna jaksoilla 2, 4, ja 6 sekä tekevät näissäkin jaksoissa joustavasti ammatillisia opintoja. 3. opiskeluvuonna lukiojaksot ovat 1 ja 4. Ylioppilaskirjoitukset tehdään 3. vuoden syksyllä ja keväällä. Ammatillisten opintojen suorittamisessa hyödynnetään esim. maatalousalan perustutkinnon kesäjaksoja, työpaikalla järjestettävää koulutusta, itsenäisiä tehtäviä ja 4. vuoden opintoja.

Viitasaari

Viitasaarella yhteistyökumppaneita ovat POKEn Viitasaaren yksikkö ja Viitasaaren lukio (https://peda.net/viitasaari/lukio)

Kahden tutkinnon opiskelijoille laaditaan yhteistyössä opiskelijan, lukion opinto-ohjaajan ja POKEn opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa yksilölliset opinto-ohjelmat, joiden mukaisesti kahden tutkinnon opiskelija tekee opintoja rinnakkain lukuvuoden kaikissa jaksoissa.

Kesäaikana ammatilliset opinnot etenevät työpaikalla tapahtuvana koulutuksena.

Tähtäin jatkoon

Korkea-asteen opintojen valintaperusteet ovat muuttumassa.

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen.  Samalla todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.

Todistusvalinnan rinnalla säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät, mitkä laajentavat hakijoiden mahdollisuuksia saada opiskelupaikka.

Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla on omat hakunsa.